Články

Králičí kožešiny a jejich využití
Králík je dnes jedním z nejrozšířenějších chovných zvířat. Vyskytuje se jednak v přírodě jako divoký, tak i v chovech na maso, kožešinu nebo jeko domácí mazlíček. Nebylo tomu tak ale vždy. Přestože byl původně rozšířen po celé Evropě, doba ledová jej vytlačila na jih. Jeho útočištěm se stal především Pyrenejský poloostrov, kde jej chovali již ve starověku. [...]

Číst více | Počet komentářů: 3828 | Přidat komentář

DRUHÁ PÍSEŇ O HELGOVI HUNDINGOBIJCI

O VÖLSUNZÍCH

Král Sigmund, syn Völsungův, měl za manželku Borghildu z Brálundu. Syna svého nazvali Helgem po Helgovi Hhjörvardovici. Hagal měl Helga u sebe na vychování.
Hunding se jmenoval mocný král. Po něm dostala jméno Hundská země. Byl znamenitým válečníkem a měl mnoho synů, kteří byli na válečných výpravách. Mezi králem Hundingem a králem Sigmundem panoval nepokoj a nepřátelství; oba si navzájem pobíjeli příbuzné. Král Sigmund a [...]

Číst více | Počet komentářů: 2148 | Přidat komentář

PÍSEŇ O HELGOVI, SYNU HJÖRVARDOVU

O HJÖRVARDOVI A SIGRINNĚ

Hjörvard se jmenoval král. Měl čtyři ženy. Jedna se jmenovala Álfhild, a jejich syn byl Hédin; druhá slula Saereid, a jejich syn se jmenoval Humlung; třetí se jmenovala Sinrjód a jejich syn slul Hymling. Král Hjörvard učinil slib, že si vezme za ženu, o níž se dozví, že je nejkrásnější. Dozvěděl se, že král Sváfnir má překrásnou dceru, jež se jmenuje Sigrlinn.
Idmund [...]

Číst více | Počet komentářů: 2189 | Přidat komentář

O SMRTI SINFJÖTLOVĚ

Sigmund, syn Völsungův, byl králem v zemi francké. Sinfjötli byl jeho nejstarší syn, druhý Helgi, třetí Hámund. Borghild, žena Sigmundova, měla bratra, který se jmenoval Gunnar. Sinfjötli pak, její nevlastní syn, a Gunnar, ucházeli se o jednu ženu, a proto Sinfjötli Gunnara zabil.Když se vrátil, požádala ho Borghild, aby odešel z domova, ale Sigmund jí nabídl pokuty ve zboží, a musela je přijmout.
Při pohřební slavnosti [...]

Číst více | Počet komentářů: 2202 | Přidat komentář

GRÍPOVA VĚŠTBA

Grípir se jmenoval syn Eylimův a bratr Hjördísin. Vládl zeměmi a byl ze všech mužů nejmoudřejší a byl jasnovidný. Sigurd jel sám a přijel k síním Grípovým. Sigurda bylo snadno poznat. Dal se do řeči s mužem venku před síní, který se jmenoval Geitir. Sigurd ho oslovil a otázal se:

I.
„KDO ZDE SÍDLÍ
V SÍNÍCH TĚCHTO?
JAK TOHO KRÁLE
REKOVÉ ZOVOU?
Geitir pěl:
„GRÍPIR SLUJE
MUŽŮ VLÁDCE,
PEVNOU JENŽ [...]

Číst více | Počet komentářů: 2196 | Přidat komentář

KRATŠÍ PÍSEŇ O SIGURDOVI

Kratší píseň o Sigurdovi.

I.

BRZY SIGURD

NAVŠTÍVIL GJÚKA,
VÖLSUNG MLADÝ
SAŇ KDYŽ SKOLIL;
PŘÍSAHY PŘIJAL
ODE DVOU BRATRŮ,
BOJOVNÍCI
SLOŽILI SLIBY.

II.

PANNU MU NABÍDLI,
MNOŽSTVÍ ŠPERKŮ,
GUDRÚNU MLADOU,
GJÚKOVU DCERU;
PILI BUJAŘE
NĚKOLIK DNÍ,
SIGURD MLADÝ
A GJÚKOVI SYNOVÉ.

III.

KDYŽ JELI POŽÁDAT
BRUNHILDU O RUKU,
A SIGURD VYJEL
SPOLU S NIMI,
VÖLSUNG MLADÝ,
JENŽ ZNAL CESTU,
BYL BY JI MÁLEM

ZA ŽENU DOSTAL.

IV.

JIŽNÍ HRDINA
POLOŽIL MEČ
RÚNAMI ZNAČENÝ
MEZI NĚ SPÍCÍ,
ANI ŽENY
NEPOLÍBIL,

ANI KRÁL HÚNSKÝ
JI NEPOJAL V NÁRUČ:
GJÚKOVU SYNU
DAL JI JAKO PANU.

V.

NEBYLA V ŽITÍ

SI POKLESKU VĚDOMA,

NIKDY ZLÝM ČINEM
NEVYZVALA OSUD,
NI SKUTEČNOU VINOU,
NI MYŠLENKOU [...]

Číst více | Počet komentářů: 1969 | Přidat komentář

PÍSEŇ O VÖLUNDOVI

Nídud se jmenoval král ve Švédsku. Měl dva syny a jednu dceru; ta se jmenovala Böndvild. Byli tři bratři, synové finského krále. Jeden se jmenoval Slagfin, druhý Egil a třetí Völund. Jezdili na lyžích a lovili zvěř. Přišli do Úlfdalu a postavili si tam dům. Jest tam jezero, jemuž se říká Úlfsjár. Brzy z rána zastihli na břehu tři ženy, předly len. A vedle nich [...]

Číst více | Počet komentářů: 202 | Přidat komentář

I Slované mají svou bájnou Atlantidu
Vineta – jméno, které většině dnes nic neřekne. Významné západoslovanské obchodní centrum na Baltu smetla velká bouře stejně jako bájnou Atlantidu. Podle pověstí, které zaznamenali středověcí kronikáři, se tak stalo kvůli morálnímu úpadku obyvatel. V bohatém a bezbožném městě se lidé klaněli starým slovanským modlám. Historici a archeologové se dodnes přou, kde Vineta mohla ležet. Teorií i [...]

Číst více | Počet komentářů: 40 | Přidat komentář

Čižba – lov ptáků na lep

Dnešní doba nám přináší řadu omezení, jak se věnovat svým koníčkům a zálibám. Díky EU je to ještě horší a já si někdy říkám, zda by nám nebylo lépe někde v Kanadě. Opět jsem na to narazil při rekonstrukci jednoho z loveckých řemesel, které muselo být známé a vlastní i starým Slovanům.
Jedná se o čižbu – v tomto případě lov drobného ptactva na lep.Co je [...]

Číst více | Počet komentářů: 2158 | Přidat komentář