Kategorie: Vojentsví

Slovanské štíty v archeologických nálezech na území ČR – III. část

Pokud vyjdeme z teorie, že štíty byly vyráběny bez výraznějšího použití kovu, nabízí se několik alternativ jejich konstrukce. Nejprve je třeba určit vhodný materiál. V úvahu připadá zejména dřevo, dále kůže a v neposlední řadě také proutí. Možné, nebo spíše pravděpodobné jsou samozřejmě i kombinace těchto materiálů. Zhotovil jsem dva štíty, které svou konstrukcí mohou odpovídat zjištěným poznatkům. První z nich dřevěný, s dvoubodovým úchopem a zpevňujícím pásovým kováním; druhý [...]

Číst více | Počet komentářů: 2002 | Přidat komentář

Slovanské štíty v archeologických nálezech na území ČR – II. část

Druhé pokračování seminární práce ohledně slovanských štítů.

Sídlištní nálezy

Kovové předměty
Bojná

Ačkoli se lokalita nachází mimo území ČR, je zde uvedena vzhledem ke své
geografické i kulturní blízkosti a rovněž vzhledem k neobvyklosti nálezu – z
hradiska pochází železný předmět, který měl s největší pravděpodobností funkci
držadla (PIETA – RUTTKAY – RUTTKAY 2006, 12, 24). Jeho konkrétní účel je nejasný
– mohlo se jednat o nábytkové (truhlice) či stavební kování (dveře), stejně [...]

Číst více | Počet komentářů: 2313 | Přidat komentář

Slovanské štíty v archeologických nálezech na území ČR – I. část

Z archeologického hlediska se v případě slovanských štítů jedná téměř o archeologii nenalezeného. Na význam studia nenalezeného, konkrétně pak při zkoumání otázek vojenství, upozornil např. S. Vencl. Uvedl, že je třeba využívat svědectví méně nápadných složek, stejně jako usilovat o vysvětlení nepochopitelných mezer a rozporů mezi jednotlivými složkami nálezů (VENCL, 1984, 168). Úvod

K tématu této práce mě přivedl do očí bijící rozpor mezi logickou nutností [...]

Číst více | Počet komentářů: 2359 | Přidat komentář

Žebrové přilby z doby stěhování národůŽebrové přilby by mohly být jednou ze součástí vybavení slovanských válečníků ze vznikajícího kmenového svazu, známého jako Sámova říše. A to buď převzetím od ustupujících Germánů a nebo přebíráním kořisti,/ technologie od útočících Avarů. Ve zjednodušené podobě by mohly přetrvat až do dob velké Moravy. – poznámka redakce.

Kterak sobě žebrovou přilbu vyrobiti !

Pár poznámek ke konstrukci a [...]

Číst více | Počet komentářů: 2139 | Přidat komentář