Články

Kožešinový oděv ve středověku


Kožešina patří mezi nejstarší materiály, používané k výrobě oděvů. Znalost jejího zpracování sahá mnoho tisíc let do minulosti. Po celou tuto dobu se řemeslo vyvíjelo a zdokonalovalo. Již v raném středověku byla práce s kožešinami a kůží v rukou odborných řemeslníků – zpracovatelů a sešívačů koží.O velké oblibě nošení kožešinových oděvů v Čechách, svědčí mimo jiné i značné [...]

Číst více | Počet komentářů: 2223 | Přidat komentář

Králičí kožešiny a jejich využití
Králík je dnes jedním z nejrozšířenějších chovných zvířat. Vyskytuje se jednak v přírodě jako divoký, tak i v chovech na maso, kožešinu nebo jeko domácí mazlíček. Nebylo tomu tak ale vždy. Přestože byl původně rozšířen po celé Evropě, doba ledová jej vytlačila na jih. Jeho útočištěm se stal především Pyrenejský poloostrov, kde jej chovali již ve starověku. [...]

Číst více | Počet komentářů: 3828 | Přidat komentář

Kožešnické stehy

Kožešina byla pravděpodobně prvním oděvem, který začal člověk v pravěku používat. Zpočátku se k jejímu spojování užíva zvířecí šlacha nebo kožený řemínek, později nit. Z mnohých zmínek z raného středověku můžeme usuzovat, že kožešiny měly slovanské národy ve velké oblibě. Ibrahim Ibn Jákub, který v 10. stol. na svých cestách po Evropě navštívil i Prahu, se zmiňuje o pražské [...]

Číst více | Počet komentářů: 2325 | Přidat komentář

Staré jámové činění kůží tříslem

Činění kůží tříslem je znalost velmi stará, používaná u většiny starověkých národů. Nejstarší nálezy takovýchto kůží jsou až 5000 let staré a pocházejí z egyptských hrobů. Tento způsob činění dále zdokonalovali především Římané, kteří se nejspíš rovněž přičinili o rozšíření této znalosti po Evropě. Přestože je pro slovanské národy typické činění především kvašením a pravděpodobně i tukem, dovednost tříselného činění si osvojili nejpozději po příchodu [...]

Číst více | Počet komentářů: 3465 | Přidat komentář

Činění kožešin kvašenímČinění starých Slovanů není dosud zcela objasněno, ale vzhledem k tradici
používání kůží a kožešin na území osídlených Slovany, se dá předpokládat,
že činění usní i kožešin bylo na poměrně vysoké úrovni.
Archeologickými
vykopávkami je doloženo pouze činění usní tříslem. Tříselné činění dává velmi
kvalitní usně, pro kožešinu ale vhodné není. Řemen po něm zůstává tvrdý,
proto se asi pro činění kožešin [...]

Číst více | Počet komentářů: 2213 | Přidat komentář