Kategorie: Příroda

Králičí kožešiny a jejich využití
Králík je dnes jedním z nejrozšířenějších chovných zvířat. Vyskytuje se jednak v přírodě jako divoký, tak i v chovech na maso, kožešinu nebo jeko domácí mazlíček. Nebylo tomu tak ale vždy. Přestože byl původně rozšířen po celé Evropě, doba ledová jej vytlačila na jih. Jeho útočištěm se stal především Pyrenejský poloostrov, kde jej chovali již ve starověku. [...]

Číst více | Počet komentářů: 3828 | Přidat komentář

Rostliny z velkomoravského hradiště v Mikulčicích

Opis studie z výzkumu z let 1954-1965.
Vydáno Archeologickým ústavem ČSAV v Brně vydavatelstvím Academia v Praze 1972.

Poznámka redakce: tato studie je sice již hodně let stará, ale není v
plném znění příliš známá laické ani odborné veřejnosti. Tento její přepis snad
usnadní dohledávání jednotlivých druhů rostlin, jejichž výskyt byl ve
velkomoravském prostředí potvrzen. A zároveň si klademe za cíl zpřístupnit [...]

Číst více | Počet komentářů: 2206 | Přidat komentář

Kůň ve službách člověka – Slované

Informace o vývoji chovu koní u Slovanů soustřeďujeme hlavně na naše země, zatímco údaje o největších chovatelských oblastech – východních slovanských zemích – zestručňujeme vzhledem k četné dosažitelné literatuře z posledních desetiletí.

Tato kapitola o Slovanech je převzata z knihy Jaromíra Duška, Kůň ve službách člověka
(středověk); Praha: Apros, 1995. I přestože můžete v textu narazit [...]

Číst více | Počet komentářů: 1992 | Přidat komentář

Nález chrta na hradisku Chotěbuz-Podobora


Během studia zvířecího osteologického materiálu, pocházejícího z výzkumu na
hradisku v Chotěbuzi-Podoboře, z výzkumné sezóny v roce 2005, byly nalezeny
pozůstatky přední končetiny psa domácího (Canis lupus f. familiaris).
Podle osteometrických a morfologických znaků byl pes identifikován jako chrt.

Kosti chrta byly rozlišeny mezi ostatním osteologickým
materiálem, který pochází z mocné kulturní vrstvy zjištěné v sondě S- 44 na
akropoli, v hloubce 100-145 [...]

Číst více | Počet komentářů: 2173 | Přidat komentář