Kategorie: Mytologie

Plivník aneb Co dokáže zmoklé kuře

Přezdívalo se mu všelijak: plevec, šotek, šetek, rarášek, špiritus, špírek. Pokud se však budeme probírat lidovou slovesností a narazíme na kapitolu věnovanou nadpřirozeným tvorům žijícím v bezprostřední blízkosti člověka, nepochybně narazíme na jeho nejznámější jméno: plivník!

Článek převzat z časopisu Živá historie.

Plivník měl po celém slovanském
světě široce rozvětvenou rodinu: do jeho příbuzenstva patřil
třeba zmek nebo rarach, bytosti zmiňované v kronikách už od
13. [...]

Číst více | Počet komentářů: 2945 | Přidat komentář

Víla

Víly, jako představitelky vzdušných živlových bytostí, splývají v mnoha ohledech s rusalkami. Obývají pustiny a někdy také oblaka. Zjevovaly se většinou jako překrásné panny s dlouhými vlajícími vlasy. Přetrhnutí jediného vlasu mohlo vílu zabít, případně ji proměnit v lidskou bytost.
Jejich těla jsou bílá a lehounká. Jsou oděny do bílých, jemných šatů, tenkých
jako pavučina a průsvitných. Někdy se jim připisovala i křídla, [...]

Číst více | Počet komentářů: 147 | Přidat komentář

VodníkVeškeré vodstvo bylo oživeno mytickými bytostmi, nad nimiž vládl vodní duch, představovaný v našich krajích pod jménem Vodník. U Rusů byl nazýván Vodjanik, Vodovik, Děduška vodjanoj, v Lužicích Vodny muž, Slovinci mu říkali Povodni, Vodeni, Polabané Vodha, Voda, Vodan, Voden bog.

Vodník byl známým vládcem s velikou mocí ve své [...]

Číst více | Počet komentářů: 3227 | Přidat komentář

LešijLešij, nebo Lesovik či Lesje, je pán lesa. Podle legend se často zjevuje jako sedlák bez opasku nebo s opačně obutými botami. Někdy mívá křídla, ocas, kopyta a je pokrytý černou srstí. Může se objevit i v podobě zajíce, vlka, medvěda, prasete, koně, kohouta, hořícího stromu, nebo jako muchomůrka. Při chůzi v lidské podobě [...]

Číst více | Počet komentářů: 2092 | Přidat komentář

Ježibaba

Zimní běs vzdušného živlu. Až do dnešních dnů se objevuje v pohádkách a mýtech ve všech slovanských státech pod názvy: Jaga Baba, Jedži Baba, Jendži Baba, Jedza, Jedzyna, Jezinka, Baba jaha, Jehera, Baba Iha. Lidé si ji představují jako odpornou a vyhublou lidožravou stařenu s dlouhou bradou a rozcuchanými vlasy. Ježibaba bydlí v hustém lese v chaloupce na stračí nebo kuří noze, [...]

Číst více | Počet komentářů: 2061 | Přidat komentář

Rusalka


Rusalky jsou bytosti vodního živlu, přičemž však jejich působnost není vázána jen na vodu. V té podle pověsti přežívají ve svých křišťálových palácích jen zimu. Na jaře a začátkem léta vystupují na louky, kde se rády často kolébají na větvích stromů. Podobnost s řeckými najádami je očividná.Podle legend v noci za měsíčního světla tancují na lukách kruhový [...]

Číst více | Počet komentářů: 2398 | Přidat komentář

Přírodní duchové a démoni – bytosti vzduchu a ohně

Bytosti Vzduchu a Ohně.Vzdušné
bytosti

Personifikované představy atmosférických jevů známe
rovněž převážně z lidové kultury, mají však nepochybně starou tradici,
kterou zaznamenaly již některé středověké prameny. Tak Slovo o pluku
Igorově označuje větry za vnuky Striboga, kterého někteří badatelé považovali
proto za boha větru. Výklad Stribogovy působnosti je značně nejistý,
evidentní je pouze zosobnění jeho  „vnuků“ – větrů. Tomu
odpovídají i jiné ruské prameny, např. Gustinský letopis, v němž čteme
o vládci vzduchu, pohody [...]

Číst více | Počet komentářů: 2239 | Přidat komentář

Přírodní duchové a démoni – úvod

Daleko nejširší oblast starého slovanského náboženství tvoří démonolatrie – kult přírodních duchů, nesčetných bytostí nižšího řádu, oživujících přírodní zákony a síly, jež obklopují člověka. V tomto směru se nijak neliší od „pohanství“ jiných etnik, ba ani od světových náboženství, jako křesťanství, islám, buddhismus, kde nižší duchové, ať už dobří či zlí, představují nezbytný ideologický substrát vyšších náboženských nauk.

Proto se také ani po přijetí [...]

Číst více | Počet komentářů: 2109 | Přidat komentář

Slovanská kosmologie

Slovanská kosmologie je známa většinou rovněž pouze z pozdních folklórních podání, a proto můžeme jen stěží posoudit, do jaké míry se v ní zachovaly původní pohanské prvky. Obraz ryby, velryby nebo několika ryb, na nichž spočívá země, se objevuje v ruských, polských a slovinských písních a pořekadlech, v ruských apokryfech i v srbském rukopise z 15. stol., je však obecně rozšířen od Španělska až po [...]

Číst více | Počet komentářů: 2185 | Přidat komentář