Kategorie: Řemesla

Plstění II – výrobní postup

plst-ss-2[1]

Po teoretickém povídání, se nyní již můžeme vrhnout na konkrétní výrobu plstěných oděvních doplňků.

Můžeme samozřejmě vyrábět také plst v celých kusech (plátech) a následně ji použít ji k šití, nebo jako pokrývku. Mnohem zajímavější a praktičtější jsou však plstěné bezešvé výrobky.
Pro tyto případy potřebujeme nejdříve výrobní formu. U takovéto výroby je podmínkou, aby výrobek plstěný na formě byl dvoustranně souměrný – jako je např. čepice, [...]

Číst více | Počet komentářů: 2357 | Přidat komentář

Plstění I. – úvod do problematiky

plst-ss-1[1]

Výroba netkané textílie (plsti) je pravděpodobně prvním doloženým způsobem výroby netkané textilie a vlastně i textilie vůbec. Plstěné „látky“ byly v minulosti používány na oděvní doplňky, nebo jako přikrývky a nebo ke stavbě obydlí. Samostatnou skupinou bylo plstění „hotových výrobků“, jako.
Tyto výrobní postupy jsou dodnes využívány některými stepními národy (např. Mongoly).

Číst více | Počet komentářů: 3168 | Přidat komentář

Rozdělávání ohně VI.: využití přesleneNa závěr své minisérie jsem převzal článek o rozdělávání ohně přeslenem. Tento článek naleznete na řadě míst českého internetu. Já vycházím z článku, který vyšel v časopisu Vesmír a jako zdroj kódu jsem použil verzi na www.hcm-sro.cz.

Osobně mám k tomuto článku drobné výhrady, ale ty bych shrnul až po experimentálním odzkoušení tohoto postupu. Každopádně – [...]

Číst více | Počet komentářů: 1835 | Přidat komentář

Barvení speciální lázně – indigoBarvení indigem je poměrně složitý a náročný proces. V minulosti se k barvení používala např. zkvašená lidská moč a právě proto byli barvíří vykázáni z měst (v Praze např. na barvířský ostrov).
Postup, který zde uvádíme je moderní, neskonale rychlejší a hlavně tolik nepáchne. Jeho další výhodou je, že oproti postupům uváděným i v knihách je tento postup [...]

Číst více | Počet komentářů: 2494 | Přidat komentář

Pletení na dutinceJedná se o velmi starou textilní techniku, která se objevuje na mnoha místech v mnoha obdobích, poprvé asi v 7. st. př. Kr. Není tedy důvod, proč by ji nemohli znát i obyvatelé Velké Moravy, přestože přímé doklady nemáme.Jedná se o velmi starou textilní techniku, která se objevuje na mnoha místech v mnoha obdobích, poprvé asi v [...]

Číst více | Počet komentářů: 2241 | Přidat komentář

Základné šicie stehy pre potreby Slovanov

Tento článok slúži ako inšpirácia pre tých, ktorí si chcú ušiť slovanský ranostredoveký LH/OH odev. Z nášho územia nemáme z daného obdobia žiaden dochovaný nález textílie, ktorý by dokazoval použitie toho-ktorého stehu. Vychádzame preto zo starších i súdobých textilných nálezov z iných území. Vzhľadom na fakt, že základné typy šicích stehov sa nemenili v podstate od praveku až dodnes [...]

Číst více | Počet komentářů: 2193 | Přidat komentář

Kožešnické stehy

Kožešina byla pravděpodobně prvním oděvem, který začal člověk v pravěku používat. Zpočátku se k jejímu spojování užíva zvířecí šlacha nebo kožený řemínek, později nit. Z mnohých zmínek z raného středověku můžeme usuzovat, že kožešiny měly slovanské národy ve velké oblibě. Ibrahim Ibn Jákub, který v 10. stol. na svých cestách po Evropě navštívil i Prahu, se zmiňuje o pražské [...]

Číst více | Počet komentářů: 2325 | Přidat komentář

Základné vyšívacie stehy pre potreby Slovanov

V tomto článku sa budeme venovať niekoľkým najbežnejším vyšívacím stehom,
ktoré možno použiť pri zdobení living history odevov. Článok je pokračovaním
článku o šicích stehoch
a spoliehame sa na to, že čitateľ je s jeho obsahom a teda aj termínmi
oboznámený. Nezaoberáme sa tu jednotlivými druhmi výšiviek a tiež nepopisujeme, kedy sa ktorý steh používal. Vychádzame z toho, že čitateľ si samostatne [...]

Číst více | Počet komentářů: 2454 | Přidat komentář

Staré jámové činění kůží tříslem

Činění kůží tříslem je znalost velmi stará, používaná u většiny starověkých národů. Nejstarší nálezy takovýchto kůží jsou až 5000 let staré a pocházejí z egyptských hrobů. Tento způsob činění dále zdokonalovali především Římané, kteří se nejspíš rovněž přičinili o rozšíření této znalosti po Evropě. Přestože je pro slovanské národy typické činění především kvašením a pravděpodobně i tukem, dovednost tříselného činění si osvojili nejpozději po příchodu [...]

Číst více | Počet komentářů: 3465 | Přidat komentář