Kategorie: Historie

Kořeny Vánoc v zimním slunovratu

Tento text byl připraven jako souhrnné podklady pro přednášku v Českém Těšíně pro těšínské Muzeum. Nejedná se tedy o klasický článek, přesto obsahuje několik shrnutí, které jej mohou činit pro čtenáře zajímavým.
Poslední část přednášky a uvedeného textu je víceméně přepracovaný článek od Vítoslava z Rodné víry , který je naprosto vyčerpávající svým pobsahem a nemá smysl jej suplovat a [...]

Číst více | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář

Mikulčické Valy a Bavorský geograf

Poloha metropole Velké Moravy patří mezi největší záhady naší historie. Někteří z historiků a archeologů tvrdí, že tato otázka byla vyřešena archeologickými nálezy ve Starém Městě u Uh. Hradiště a Valů u Mikulčic. Argumentují největším počtem nálezů. Historik F. Palacký ve svých „Dějinách“ soudil, že tam, kde končí písemné zprávy o národech, panovnících a skutcích jejich, nemůže být „dějepis“žádný. Následoval věk archeologie, vedoucí k opačnému [...]

Číst více | Počet komentářů: 2307 | Přidat komentář

Jak se v devátém století jmenovaly země Slovensko a země Morava?

Nový překlad části signatury rukopisu Ibn Rusty podle de Goeje: „In Museo
Brittanico est codex (Add. 23,378), De Goejeovo vydání z roku 1892 dostupné na: http://www.archive.org/details/bibliothecageogr07goej na které mne laskavě
upozornil pan D. Hrbek, kterému děkuji. Překlad byl prováděn
prostřednictvím internetu s využitím znalců spisovné
arabštiny.

Strany 166 až 168, původní foliant 164 a 165 originální perské texty viz na
www.wogastisburc.com
Al Saklabia
A mezi zemí Al Bajanikia a zemí Al [...]

Číst více | Počet komentářů: 69223 | Přidat komentář

Svatobořické opice

Ve Svatobořicích u Kyjova se nachází dvě kamenné, několikatunové sochy, nazývané Svatobořické opice. Třetí je v parku Milotického zámku. Jsou opředeny legendami a je s nimi spojován i název Svatobořic. Byly prý to pohanské modly a sv. Metoděj přikázal Svatoplukovi: „Svaťo, (z) boř ty modly!“. Nejstarší písemná zpráva o nich je z roku 1780. V publikacích je toto datum zaměňováno s jejich stářím. Jejich původ není znám.Základnu všech soch tvoří [...]

Číst více | Počet komentářů: 2269 | Přidat komentář

Klášťov – hora tajemná

Nejvyšší hora Vizovických vrchů (753 m n. m.) v poloze s pomístním názvem „Zámčisko“, opředená pověstmi, s doklady prastarého osídlení v podobě rozsáhlého výšinného hradiště.

Popis
Vrcholové partii Klášťova dominuje skalisko Čertův kámen na nejvyšším
bodě a studánka pod vrcholem. Po celém obvodu hradiska je patrný
kamenný val, který se na jižní straně neuzavírá prostor, ale podbíhá a
přesahuje opačný konec valu a tvoří tak jakousi bránu
krytou z boku oběma konci [...]

Číst více | Počet komentářů: 2200 | Přidat komentář

Rotunda svatého Michala ve Starém Městě

Rotunda svatého Michala se nacházela na území dnešního Starého Města v okrese Uherské Hradiště.

Část základů okrouhlé velkomoravské rotundy z 9. století byla objevena Vilémem Hrubým při archeologickém průzkumu vnitřní části pozdně románského římskokatolického farního kostela svatého Michaela archanděla v roce 1962 v hloubce pouhých 23 cm pod tehdejší úrovní dlažby. (Samotný sálový kostel pochází z 1. poloviny 13. století a nachází se uprostřed městského [...]

Číst více | Počet komentářů: 1930 | Přidat komentář

Veligrad nebyl ve Starém Městě ani Mikulčicích

Nejstarší písemné památky patří k nejdůležitějším pramenům o historii každého národa. My máme cenný dokument. Popis sídelního města Velké Moravy a návod cesty kupeckým karavanám trhům tohoto města.

Nahrazoval mapu (http://www.wogastisburc.com/index.php?text=10-veligrad).

Vzdálenosti uvádí počtem dnů pochodu. Soudí se, že denní
trasy byly asi 20 km. Od překročení řeky Tisy má v terénu
6 orientačních bodů, které definují cestu k cíli, kterým
byla hora, ze které vytéká voda. Tyto body lze přesně [...]

Číst více | Počet komentářů: 2549 | Přidat komentář