O SMRTI SINFJÖTLOVĚ

Sigmund, syn Völsungův, byl králem v zemi francké. Sinfjötli byl jeho nejstarší syn, druhý Helgi, třetí Hámund. Borghild, žena Sigmundova, měla bratra, který se jmenoval Gunnar. Sinfjötli pak, její nevlastní syn, a Gunnar, ucházeli se o jednu ženu, a proto Sinfjötli Gunnara zabil.Když se vrátil, požádala ho Borghild, aby odešel z domova, ale Sigmund jí nabídl pokuty ve zboží, a musela je přijmout.
Při pohřební slavnosti roznášela Borghild pivo. Namíchala jedu do velkého rohu a přinesla jej Sinfjötlovi. Ale když se ten do rohu podíval, poznal, že je v něm jed, i řekl Sigmundovi: „Kalný je to nápoj, otče!“ Sigmund vzal roh a vypil jej.
Sigmund prý byl tak otužilý, že mu jed neublížil zevně ani zevnitř a že všichni jeho synové snesli jed zvenčí na kůži.

Borghild přinesla Sinfjötlovi druhý roh a vybídla jej, aby pil, ale stalo se jako po prvé. A ještě po třetí mu přinesla roh, a přitom se na něho obrátila potupnými slovy, nevypije-li ho. Mluvil jako předtím se Sigmundem. Ten řekl: „Pij skrze vousy, synu!“ Sinfjötli se napil a byl naráz mrtev.

Sigmund jej nesl dlouhou cestou v náručí a přišel k úzkému a dlouhému fjordu, a byl tu člun a v něm muž. Nabídl Sigmundovi, že jej převeze přes fjord. A když Sigmund přinesl mrtvolu na člun, byla již loďka úplně zatížena. Muž řekl, aby Sigmund sám obešel fjord. Muž vskočil do člunu a ihned zmizel. –
Sigmund pobýval dlouho v Dánsku v říši Börghildině, když ji pojal za manželku. Pak se Sigmund vydal na jih do země Franků, do říše, kterou tam měl. Tu se oženil s Hjördísou, dcerou krále Eylima. Synem jejich byl Sigurd. Král Sigmund padl v boji proti Hundingovým synům. Hjördís se pak vdala za Álfa, syna krále Hjálpreka. Sigurd tam u nich za mlada vyrůstal.

Sigmund i všichni jeho synové vynikali daleko nade všechny muže ostatní silou a vzrůstem i odvahou i všemi dovednostmi. Sigurd však byl ze všech nejlepší, a o něm vypravují všichni muži ve starých zkazkách, že předčil všechny lidi a že byl nejznamenitějším z bohatýrských králů.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>