Články

Slovanská kosmologie

Slovanská kosmologie je známa většinou rovněž pouze z pozdních folklórních podání, a proto můžeme jen stěží posoudit, do jaké míry se v ní zachovaly původní pohanské prvky. Obraz ryby, velryby nebo několika ryb, na nichž spočívá země, se objevuje v ruských, polských a slovinských písních a pořekadlech, v ruských apokryfech i v srbském rukopise z 15. stol., je však obecně rozšířen od Španělska až po [...]

Číst více | Počet komentářů: 2185 | Přidat komentář

Východní Slované (Ukrajina a Bělorusko)

Keramika a sídliště vyskytující se na území východních Slovanů se nazývá typ Korčak nebo keramika pražsko-korčakovského typu a je datována do 5. – 7. století. Památky jsou rozloženy na rozsáhlém území v pripjaťské oblasti na horním Bugu, Teterevu, Dněstru, Prutu i v Zakarpatí. Sídliště bývají v údolí řek a říček, jsou malá a v nevelké vzdálenosti jedno od druhého. Existují však i rozsáhlejší sídliště, jako [...]

Číst více | Počet komentářů: 2213 | Přidat komentář

Hradiště Koblov

Obec: Ostrava

Správní obvod: Ostrava
Mapa: KČT 61-62 B-4
GPS: X 37 35 461, Y 55 31 382
Poloha: Landek – na jižním ostrovitém výběžku zalesněného návrší Landek nad
soutokem řeky Odry s řekou Ostravicí a Černým potokem, asi 1 km jihozápadně od
obce Koblov.
Přístup: Z jihovýchodního okraje obce Koblov na jihozápad po zelené
značce.

Popis: Jednodílné hradiště rozlohy asi 0,6 ha chráněné ze tří stran
strmými svahy, na přístupné severní straně opevněné [...]

Číst více | Počet komentářů: 4152 | Přidat komentář

Hradiště Víno

Obec: Slezské Rudoltice

Správní obvod: Krnov
Mapa: KČT 58 C-2
GPS: X 36 87 504, Y 55 65 460
Poloha: Vysoký les – na zalesněném vrcholku jižního kopcovitého výběžku pod
vrcholem Květnice, nad údolím potoka Lužná, asi 2 k západně od osady Víno.
Přístup: Z obce Víno zpevněnou cestou na západ podél potoka Lužná, asi 2 km
od obce ta mostkem přes potok odbočit vpravo k severozápadu na cestu stoupající
podél pravého břehu [...]

Číst více | Počet komentářů: 2134 | Přidat komentář