Kategorie: Hradiště

Mikulčické Valy a Bavorský geograf

Poloha metropole Velké Moravy patří mezi největší záhady naší historie. Někteří z historiků a archeologů tvrdí, že tato otázka byla vyřešena archeologickými nálezy ve Starém Městě u Uh. Hradiště a Valů u Mikulčic. Argumentují největším počtem nálezů. Historik F. Palacký ve svých „Dějinách“ soudil, že tam, kde končí písemné zprávy o národech, panovnících a skutcích jejich, nemůže být „dějepis“žádný. Následoval věk archeologie, vedoucí k opačnému [...]

Číst více | Počet komentářů: 2307 | Přidat komentář

Archeologové na stopě prvního osídlení Pražského hradu


Archeologický průzkum Pražského hradu probíhá již téměř 150 let a neustále přináší nové a nové poznatky, mnohdy překvapivě měnící naše dosavadní znalosti a představy.
Podle posledních nálezů například můžeme soudit, že kamenný ostroh nad Vltavou byl osídlen již pravěkými obyvateli v eneolitu, tedy v pozdní době kamenné a již v 9. století byl jakýmsi mocenským, či kultovním centrem.

Celý [...]

Číst více | Počet komentářů: 2090 | Přidat komentář

Nejstarší slovanská sídliště městského typu

Od konce 5. století se postupně na území střední a jižní Evropy stěhují slovanské kmeny. Ze své původní pravlasti samozřejmě odcházejí o něco pomaleji na východ i sever. Po jisté stabilizaci poměrů v nově obsazených územích začíná slovanské zemědělské obyvatelstvo budovat hradiště, jakožto správní a obranná centra, kolem kterých pozvolna vznikají i řemeslnické osady. Na některých územích (především bývalé Římské říše) slovanské obyvatelstvo osadilo města [...]

Číst více | Počet komentářů: 156 | Přidat komentář

Hradiště LIBICELibice, hlavní hradiště Slavníkovců, jednoho z nejmocnějších rodů v Čechách v období raného středověku, bylo centrem většího teritoria, které Slavníkovci ovládali ve východních Čechách. Nacházelo se na vyvýšenině nedaleko soutoku Labe s Cidlinou. Libice ovšem nebyla pouze sídlem knížecího rodu a správním centrem knížectví, ale také místem ražby slavníkovských denárů.

Číst více | Počet komentářů: 2864 | Přidat komentář

Hradiště KLUČOV


Klučov leží 5 km severovýchodně od Českého Brodu. Hradiště se rozkládá na výrazném návrší (250 m. n. m.) nad pravým břehem Šembery, pohřebiště se nachází pod hradištěm na mírném svahu klesajícím k Šembeře, asi 400 metrů severně od vsi při silnici do Poříčan.
Nejstarší sídliště
vzniklo na strategickém návrší, přesahující okolí o 45 [...]

Číst více | Počet komentářů: 2166 | Přidat komentář