Články

Lidový jazyk Velké Moravy a možnosti jeho rekonstrukce

Položíme-li si otázku, jakým způsobem psali na Velké Moravě, odpověď se zdá
býti jednoduchá: pokud na Velké Moravě potřebovali něco zapsat, zapsali to
staroslověnsky. Logicky tímto myslím období po příchodu bratrů Konstantina a
Metoděje, kteří sestavili písmo vhodné pro zápis slovanského jazyka, v případě
předchozího je tato otázka de facto zbytečná (jelikož žádné písemné záznamy
pořizované samotnými Slovany neznáme).Podle historicky dochovaných textů je výše uvedená možnost
správná, jelikož z velkomoravské éry [...]

Číst více | Počet komentářů: 3132 | Přidat komentář