Byli Slované u Dunaje již před tisíci lety?

Oleg Nikolajevič Trubačov (* 23. 10 1930, † 9. 3. 2002) byl ruský jazykovědec a slavista.

Několik odborníků si dnes láme hlavu otázkou, zda-li se Slované na našem území skutečně objevili poprvé až v rámci tzv. stěhování národů nebo jestli se v dunajské oblasti pohybovali již dříve. Názory se různí, ale nyní se objevily další teorie o jejich údajném dřívějším pobytu v našich končinách.

 

 

 

 

Oleg Nikolajevič Trubačov (* 23. 10 1930, † 9. 3. 2002) byl ruský jazykovědec a slavista.

Oleg Nikolajevič Trubačov (* 23. 10 1930, † 9. 3. 2002) byl ruský jazykovědec a slavista.

O dávném osidlování oblastí okolo Dunaje již po několik staletí panují jisté mýty a polopravdy. Jako zcela zásadní se jeví poznatky ruského lingvisty Olega Nikolajeviče Trubačova. Ten se zamýšlí nad možností opětovného vybojovávání zpět celého podunajského území Slovany. Tedy teorie, že Slované se sem vlastně v 6. století vraceli. Jako důkaz uvádí staré písně o Dunaji, které se vyskytují u východních Slovanů, tedy národů, které nikdy na Dunaji nežily a ani se neúčastnily raně středověkých balkánských výprav. O možnosti jejich výskytu na středním toku Dunaje nejsou žádné písemné historické doklady.

 

S jistým vysvětlením písní východních Slovanů přišel svého času K. Moszinskyj, který tvrdil, že v jejich oblasti se Dunajem nazýval Dněpr. Tato domněnka je ovšem podle Trubačova chybná. Jako ještě nereálnější se jeví další možné vysvětlení výskytu „Dunaje“ u východních Slovanů. Například Tadeusz Lehr-Splawiński soudí, že pojem „dunaj“ (záměrně s malým „d“) znamenal v řeči stalých Slovanů vodní pojem jako louže, moře apod. Slovo původem z indoevropského „dhouna“. V posledních letech tuto teorii zopakoval také J. Udolph.

 

Ovšem lokalizace samotné pravlasti Slovanů se u všech těchto vědců liší. Zatímco Lehr-Splawiński ji určuje mezi řekami Odrou a Wislou, Moszinski na středním Dněpru a Udolph dokonce v Podkarpatí. Trubačov tyto odchylky vysvětluje snahou těchto vědců vyvrátit dávnou známost Slovanů s Dunajem (řekou), kterou dokládal jejich jazyk. Zde už je ovšem místo spíše pro historiky zabývající se slovanskou minulostí a jazykovědce.


    2 komentářů k článku: Byli Slované u Dunaje již před tisíci lety?