Hradiště Dolní Věstonice

Obec: Dolní Věstonice

Správní obvod: Mikulov
Mapa: KČT 88 A-3
GPS: X 36 20 736, Y 54 18 981
Poloha: Vysoká zahrada – na zčásti zalesněné mírné vyvýšenině v záplavovém území řeky Dyje, na levém břehu jejího bývalého koryta, dnes při hrázi novomlýnské vodní nádrže, při severním okraji obce Dolní Věstonice.
Přístup: Z obce Dolní Věstonice na sever po červené zn. a silnicí směrem na Strachotín, za mostem přes původní koryto Dyje odbočit vpravo, po mostku přes vodní strouhu pokračovat jižně pěšinou ke břehu Dyje, podél břehu na východ k valu a na louku uvnitř areálu hradiště.

Popis: Nížinné hradiště rozlohy asi 2,5 ha opevněné obvodovým valem, výrazně dochovaným na západní, severní a východní straně. Jižní část obvodu, kde zřejmě bývala vstupní brána, poškodila řeka, přesto je obvodový val dosud zřetelný. Uvnitř areálu se nacházel kostel postavený ve 2. pol. 11. stol. ohrazený příkopem a palisádou, s okolním pohřebištěm z 12. stol. Základy kostela, obnažené výzkumem, jsou v terénu zvýrazněny kamennou nadezdívkou, bohužel neudržovanou. Hradiště vzniklo v 1. pol. 11. stol., zaniklo požárem na konci 12. stol. Bývá ztotožňováno s hradem (castrum) Strachotínem, známým z historických zpráv. Severně odtud na místě hradiště Petrova louka u obce Strachotína, které zaniklo již před pol. 10. stol., se zřejmě rozkládalo předhradí (dnes zatopeno).

Zajímavost: Západně od hradiště na vyvýšenině v poloze Na pískách bývalo rozsáhlé pohřebiště, užívané od 9. do 11. stol. V okolí se nacházelo několik soudobých vesnických sídlišť. Dolní Věstonice jsou světoznámé především díky mladopaleolitickému sídlišti „lovců mamutů“ s unikátními nálezy, zejména sošky tzv. Věstonické Venuše. V budově radnice na náměstí je přístupná malá archeologická expozice.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>