Hradiště Dolní Liboc

Obec: DOLNÍ LIBOC

Správní obvod: Praha 6
Mapa: KČT 36 A-4
GPS: X X 34 51 550, Y 55 51 927
Poloha: Divoká Šárka, Na hradištích, Vanžov - na mohutném skalnatém terénním bloku návrší Džbán nad údolím Šáreckého potoka, asi 1 km severně od městské části Dolní Liboc.

Přístup: Od konečné stanice tramvají (a parkoviště) Divoká Šárka na sever po červené zn. do údolí a z něj vzhůru na protilehlé návrší nad vodní nádrž Džbán.

Popis: Rozsáhlé trojdílné hradiště celkové rozlohy asi 25 ha chráněné ze tří stran strmými skalnatými srázy. Akropole rozlohy asi 3 ha zaujímala ploché temeno tzv. Kozákovy skály, skalní vyvýšeniny v jihozápadní části areálu, opevněné na přístupné severní straně dnes málo znatelnými zbytky hradby s branou. Vnitřní předhradí rozlohy asi 12,5 ha se k akropoli připojovalo na severovýchodní straně. Z jeho obvodového opevnění je slabě patrná jen část východní a jižní. Na východní straně přiléhalo vnější předhradí rozlohy asi 9,5 ha s obvodovým opevněním zčásti dochovaným v podobě mezí na severovýchodní až jihovýchodní straně. Z jižního obvodu vnějšího předhradí vycházelo zvláštní opevnění vodního pramene, souvisejícího snad s náboženským kultem, dnes zničené. Stopy osídlení z pravěku a časně slovanského období, vznik hradiště předpokládán ve starší době hradištní, postupný zánik od 2. pol. 9. stol. v důsledku změny struktury osídlení pražské kotliny. Do té doby považováno za hlavní mocenské centrum středních Čech.

Zajímavost: Zajímavé nálezy tzv. avarsko-slovanských kování, druhého největšího souboru v Čechách (po hradišti Rubín u obce Dolánky). Lokalita známa především z bájného období našich dějin, v souvislosti s dívkou Šárkou a přepadením Ctirada během tzv. dívčí války (či války čarodějnic). Jedno z možných míst ztotožňovaných s hradištěm Canburg, známým v souvislosti s franským vpádem do Čech r. 805.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>