Východní Slované (Ukrajina a Bělorusko)

Keramika a sídliště vyskytující se na území východních Slovanů se nazývá typ Korčak nebo keramika pražsko-korčakovského typu a je datována do 5. – 7. století. Památky jsou rozloženy na rozsáhlém území v pripjaťské oblasti na horním Bugu, Teterevu, Dněstru, Prutu i v Zakarpatí. Sídliště bývají v údolí řek a říček, jsou malá a v nevelké vzdálenosti jedno od druhého. Existují však i rozsáhlejší sídliště, jako např. Raškov III. v chotinském rajónu Černovické oblasti. V.D. Baran tam prozkoumal 91 chat – polozemnic s kamennými pecemi z 5. – 7. století.

Již samo datování však napovídá, že vesnice byla v určitém
časovém úseku vždycky mnohem menší a že se chaty nejspíš posunovaly z jednoho
konce osady na druhý nebo že sídliště bylo čas od času opuštěno a potom znovu
založeno.

Sídliště byla neopevněná. Výjimku tvoří hradiště Zimno u řeky Lugu, pravém
přítoku Bugu. Hradiště bylo vybudováno na ostrožně v centrální části, oddělené
svahy, 15-18 m vysoko nad údolím. Výzkumy prokázaly, že na jihozápadním okraji
hradiště byla již tehdy postavena dřevěná palisáda. Je možné, že hradiště bylo
kmenovým centrem. Žili v něm i řemeslníci. Zajímavým rysem tohoto hradiště je,
že tam domy nebyly zahloubeny do země; nebyly to polozemnice, ale nadzemní domy.
Nadzemní domy vybudované často srubovou technikou, někdy s ohništěm uprostřed,
větších rozměrů než polozemnice, známe i odjinud. Obvyklé byly na severu a ve
vlhčích oblastech, patrně kvůli přírodním podmínkám. Nevyskytovaly se jenom ve
skupině Korčak, ale místy v celém časně slovanském regionu. A ještě jednu
zvláštnost má hradiště Zimno: našlo se tam neobvyklé množství bronzových i
stříbrných přezek, kování – jedno z nich v podobě ptáčka, náramky, přívěsky,
pinzeta a byzantské mince z první poloviny 6. století. Tyto nálezy umožňují
přesnější datování a zároveň ukazují, že životní úroveň obyvatel byla poměrně
vysoká a nebyla všude stejná.

V.V. Sedov spojuje skupinu pražsko-korčakovského typu se Skaveny – Slovany
gótského historika Jordana.

Magdalena Beranová
Slované, Panorama Praha, 1988
(převzato ze slovanstvo.wz.cz)


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>