Články

Jarovít

Jarovít je bohem síly plodivé i ničící, mocným válečným
božstvem, stejně jako dárcem síly plodivé. Ústy svých knězů vyhlašuje : "Jsem
váš bůh, který pokrývá pole travou a lesy listím. Plody polí a lesů a všechny
ostatní věci užitečné lidem jsou v mé moci." Na jeho počest jsou konány
jarní slavnosti, jeho štít zajišťuje vítězství ve válkách. Jeho jméno překládáme
jako SILNÝ PÁN či PÁN SÍLY. Nechť jeho jméno [...]

Číst více | Počet komentářů: 2149 | Přidat komentář

Dažbog (obsáhleji)

Slovanský bůh slunce, jeden z nejvýznamnějších a nejuctívanějších slovanských bohů. Důležitým zdrojem k tomuto bohovi jsou rovněž poznámky v slovanském překladu kroniky Jana Malaly (viz Svarog). Jeho jménem je zde přeložen řecký bůh Slunce Hélios. Je nazván slunce-carem a je označen jako syn Svaroga. Aféra Dažboga s Afroditou a Aresem je přejetá z Homéra a nemá souvislost se slovanskou mytologií.

O
Dažbogovi také častěji hovoří ruské [...]

Číst více | Počet komentářů: 2075 | Přidat komentář

Svarog (podrobněji)

Svarogovo
jméno je zmíněno v poznámkách ke slovanském překladu byzantské kroniky
Jana Malaly ze 6. století, která byla přeložena do slovanštiny v Bulharsku
v 10.-11. století. Přepisy tohoto díla se zachovaly i na Rusi, kde se staly
součástí Nestorovi Povesti vremennych let. Tyto poznámky mohly vzniknout přímo
v Bulharsku, nebo až později na Rusi, což je pravděpodobnější. Poznámky
se týkají řeckých bohů v Egyptě, jméno Hefaista je přeloženo
slovem Svarogъ, jméno Hélia [...]

Číst více | Počet komentářů: 2847 | Přidat komentář

Přírodní duchové a démoni – bytosti vzduchu a ohně

Bytosti Vzduchu a Ohně.Vzdušné
bytosti

Personifikované představy atmosférických jevů známe
rovněž převážně z lidové kultury, mají však nepochybně starou tradici,
kterou zaznamenaly již některé středověké prameny. Tak Slovo o pluku
Igorově označuje větry za vnuky Striboga, kterého někteří badatelé považovali
proto za boha větru. Výklad Stribogovy působnosti je značně nejistý,
evidentní je pouze zosobnění jeho  „vnuků“ – větrů. Tomu
odpovídají i jiné ruské prameny, např. Gustinský letopis, v němž čteme
o vládci vzduchu, pohody [...]

Číst více | Počet komentářů: 2239 | Přidat komentář

Přírodní duchové a démoni – úvod

Daleko nejširší oblast starého slovanského náboženství tvoří démonolatrie – kult přírodních duchů, nesčetných bytostí nižšího řádu, oživujících přírodní zákony a síly, jež obklopují člověka. V tomto směru se nijak neliší od „pohanství“ jiných etnik, ba ani od světových náboženství, jako křesťanství, islám, buddhismus, kde nižší duchové, ať už dobří či zlí, představují nezbytný ideologický substrát vyšších náboženských nauk.

Proto se také ani po přijetí [...]

Číst více | Počet komentářů: 2109 | Přidat komentář

Víra starých Slovanů II.

Nejvíce dokladů o bozích a svatyních máme u Polabských Slovanů a v Pomořanech. Němečtí obyvatelé si brali boj proti pohanství za záminku pro své válečné cíle a v této souvislosti nám zanechali četné popisy pohanských bohů a svatyní.
Jeden z nejznámějších a nejmocnějších bohů měl svatyni v Retře na území kmene Ratarů z lutického-veletského svazu.Svatyně a bozi polabských Slovanů

Podle Thietmara Merseburského, který zemřel roku 1018 a [...]

Číst více | Počet komentářů: 2178 | Přidat komentář

Mokoš

Mokoš je jedinou bohyní ruského panteonu knížete Vladimíra, známou jak z letopisné zprávy k r. 980, tak z traktátů 11.-12. stol. (Slovo nekojego christoljubca, Slovo sv. Grigorija, Slovo ot sv. Evangelija, Slovo sv. Ioanna Chrysostoma a další). Ještě v 16. stol. se kněz ptal žen při zpovědi, zda „nechodila k Mokuši“ nebo zda se „nemodlila k vílám, Rodu, rožanicím, Perunovi, Chorsovi a Mokoši“.

Úcta k "Mokuši", [...]

Číst více | Počet komentářů: 2324 | Přidat komentář

Chors

Jednou ze záhad kyjevského panteonu je božstvo uváděné v ruských rukopisech jako Chors, Chrs, Chers, Churs či Chros. Kromě Povesti vremennych let a Životů sv. Vladimíra se o něm zmiňují apokryfy z 11. – 12. století: Choždenije Bogorodicy, kde je jmenován spolu s Trojanem, Velesem a Perunem; Slovo i otkrovenije sv. apostola, kde provází Peruna, Dyje a Trojana; Beseda trech svjatitelej vedle Peruna. Stejně tak [...]

Číst více | Počet komentářů: 2405 | Přidat komentář

Perun

Nejsilnějším bohem slovanského panteonu je hromovládný Perun, který v době válek vystupuje do čela slovanského panteonu, aby zajistil vítězství našim zbraním a ochránil ty, kteří jdou do války. V době míru je bohem deště, bouře, hromu a blesku, přinášeje úrodě vláhu. Je mu zasvěcen nejsilnější strom v přírodě – dub, ke kterému Slované přinášeli oběti.

Jeho posvátným zvířetem je býk. Jeho zbraní je ohnivá sekera. [...]

Číst více | Počet komentářů: 2303 | Přidat komentář

Svarog

Svarog je nebeský tvůrce, bůh bohů, otec všech věcí i společenských zákonů. Je bohem ohně a nebeským kovářem, ukul Slunce a umístil je na obloze. Dal lidem znalost železa. Po stvoření světa (vesmíru) ustoupil do pozadí a setrvává v nečinnosti. Za svého nástupce ustanovil svého syna Svarožice, boha Slunce.

Jméno boha souvisí se staroindickým slovem svar – světlo, zářící, Slunce,
nebe. Dokladem o jeho uctívání je jednak [...]

Číst více | Počet komentářů: 1964 | Přidat komentář