Články

Hradiště Břeclav – Pohansko (Lovětín)

Obec: Břeclav

Správní obvod: Břeclav
Mapa: KČT 88 C-6
GPS: X 36 39 563, Y 54 01 260
Poloha: Pohansko, Lauentenburg, Lovětín – v říční nivě poblíž soutoku řek Dyje a Moravy, při levém břehu Dyje na loukách mezi lužními lesy v oplocené oboře, asi 3 km jižně od Břeclavi.
Přístup: Ze středu města Břeclav silnicí směrem na Lanžhot, na jihovýchodním okraji města odbočit vpravo k jihu a po zelené [...]

Číst více | Počet komentářů: 2648 | Přidat komentář

Hradiště Líšeň

Obec: Brno – Líšeň

Správní obvod: Brno
Mapa: KČT 86 E-1
GPS: X 36 24 952, Y 54 55 365
Poloha: Staré Zámky – na výrazné ostrožně nad údolím potoka Říčky (dnes vodní nádrže Pod Hrádkem) a úzkou roklí bezejmenné vodoteče na jižní straně, asi 1,5 km severovýchodně od středu obce Líšeň.

Přístup: Ze středu městské části Líšeň silnicí č. 373 na sever, na okraji obce u hřbitova odbočit vpravo [...]

Číst více | Počet komentářů: 2043 | Přidat komentář

Hradiště Katovice

Obec: Katovice

Správní obvod: Strakonice
Mapa: KČT 68 B-4
GPS: X 34 13 738, Y 54 61 670
Poloha: Kněží (Katovická) hora – na vrcholu zalesněného protáhlého kopce nad levým břehem řeky Otavy při soutoku s Březovým potokem, asi 1,5 km severozápadně od obce Katovice.

Přístup: Z obce Katovice na severozápad silnicí směrem na Střelské Hoštice, asi 0,5 km od okraje obce odbočit vlevo k západu na polní cestu, po [...]

Číst více | Počet komentářů: 2053 | Přidat komentář

Hradiště Soběslav

Obec: Soběslav

Správní obvod: Soběslav
Mapa: KČT 76 B-3
GPS: X 34 77 810, Y 54 59 415
Poloha: Svákov – na zalesněném ostrožnovitém návrší nad levým břehem Lužnice a jejím soutokem s bezejmennou vodotečí, asi 2 km severozápadně od centra Soběslavi.

Přístup: Z centra Soběslavi na západ po žluté zn. (silnicí ze Soběslavi do Bechyně, za mostem přes Lužnici odbočit vpravo na polní cestu a podél řeky k úpatí [...]

Číst více | Počet komentářů: 2037 | Přidat komentář

Hradiště Chřešťovice

Obec: Albrechtice nad Vltavou

Správní obvod: Písek
Mapa: KČT 71 B-4
GPS: X 34 48 914, Y 54 67 144
Poloha: Svatý Jan (Na poušti) – na zčásti zalesněné ostrožně nad levým břehem Vltavy vzduté Orlickou přehradou, při soutoku s Chřešťovickým potokem (Kozínem), asi 1 km severně od obce Chřešťovice.

Přístup: Z obce Chřešťovice na severoseverovýchod po modré zn.

Popis: Patrně dvojdílné hradiště na ploše asi 2 ha, [...]

Číst více | Počet komentářů: 2557 | Přidat komentář

Hradiště Královice

Obec: Praha – Královice

Správní obvod: Praha 22
Mapa: KČT 37 B-3
GPS: X 34 73 780, Y 55 45 984
Poloha: U sv. Markéty – na výrazné ostrožně obtékané potokem Rokytka, nad jeho pravým břehem, asi 1 km severně od obce Královice.

Přístup: Z obce Královice silnicí směrem na Sibřinu, na konci zástavby před pravotočivou zatáčkou vlevo na severozápad silničkou až ke kostelu. Nebo z Královic po červené zn. [...]

Číst více | Počet komentářů: 2035 | Přidat komentář

Hradiště Dolní Liboc

Obec: DOLNÍ LIBOC

Správní obvod: Praha 6
Mapa: KČT 36 A-4
GPS: X X 34 51 550, Y 55 51 927
Poloha: Divoká Šárka, Na hradištích, Vanžov – na mohutném skalnatém terénním bloku návrší Džbán nad údolím Šáreckého potoka, asi 1 km severně od městské části Dolní Liboc.

Přístup: Od konečné stanice tramvají (a parkoviště) Divoká Šárka na sever po červené zn. do údolí a z něj vzhůru na protilehlé [...]

Číst více | Počet komentářů: 2084 | Přidat komentář

Živa

O bohyni jménem Živa, nebo též zkomoleně Siva, se zmiňuje ve 12. století německý mnich Helmold ve své knize „Kněze Helmolda slovanská kronika“. Setkal se s jejím uctíváním u Polabanů, posledních Slovanů, kteří si ještě v té době zachovali víru svých dědů. Poslední jejich bašta, Arkona na Rujáně, padla 15. června 1168 po téměř měsíčním obléháním dánským králem Valdemarem.

O jejím významu se ovšem Helmold nijak [...]

Číst více | Počet komentářů: 2147 | Přidat komentář

Jarovít

Jarovít je bohem síly plodivé i ničící, mocným válečným
božstvem, stejně jako dárcem síly plodivé. Ústy svých knězů vyhlašuje : "Jsem
váš bůh, který pokrývá pole travou a lesy listím. Plody polí a lesů a všechny
ostatní věci užitečné lidem jsou v mé moci." Na jeho počest jsou konány
jarní slavnosti, jeho štít zajišťuje vítězství ve válkách. Jeho jméno překládáme
jako SILNÝ PÁN či PÁN SÍLY. Nechť jeho jméno [...]

Číst více | Počet komentářů: 2147 | Přidat komentář

Dažbog (obsáhleji)

Slovanský bůh slunce, jeden z nejvýznamnějších a nejuctívanějších slovanských bohů. Důležitým zdrojem k tomuto bohovi jsou rovněž poznámky v slovanském překladu kroniky Jana Malaly (viz Svarog). Jeho jménem je zde přeložen řecký bůh Slunce Hélios. Je nazván slunce-carem a je označen jako syn Svaroga. Aféra Dažboga s Afroditou a Aresem je přejetá z Homéra a nemá souvislost se slovanskou mytologií.

O
Dažbogovi také častěji hovoří ruské [...]

Číst více | Počet komentářů: 2066 | Přidat komentář