Články

Hradiště Dolní Věstonice

Obec: Dolní Věstonice

Správní obvod: Mikulov
Mapa: KČT 88 A-3
GPS: X 36 20 736, Y 54 18 981
Poloha: Vysoká zahrada – na zčásti zalesněné mírné vyvýšenině v záplavovém území řeky Dyje, na levém břehu jejího bývalého koryta, dnes při hrázi novomlýnské vodní nádrže, při severním okraji obce Dolní Věstonice.
Přístup: Z obce Dolní Věstonice na sever po červené zn. a silnicí směrem na Strachotín, za mostem přes původní [...]

Číst více | Počet komentářů: 2226 | Přidat komentář

Hradiště Mikulčice

Obec: Mikulčice

Správní obvod: Hodonín
Mapa: KČT 91 D-2
GPS: X 36 53 360, Y 54 10 121
Poloha: Valy – na mírném návrší v nivě řeky Moravy, na jejím pravém břehu, asi 3 km jihovýchodně od obce Mikulčice.
Přístup: Ze středu obce Mikulčice silnicí na jihovýchod přes říčku Kyjovku a dále až na parkoviště přímo v areálu hradiště. Nebo z obce Mikulčice na severovýchod a dále na východ a [...]

Číst více | Počet komentářů: 2371 | Přidat komentář

Hradiště Břeclav – Pohansko (Lovětín)

Obec: Břeclav

Správní obvod: Břeclav
Mapa: KČT 88 C-6
GPS: X 36 39 563, Y 54 01 260
Poloha: Pohansko, Lauentenburg, Lovětín – v říční nivě poblíž soutoku řek Dyje a Moravy, při levém břehu Dyje na loukách mezi lužními lesy v oplocené oboře, asi 3 km jižně od Břeclavi.
Přístup: Ze středu města Břeclav silnicí směrem na Lanžhot, na jihovýchodním okraji města odbočit vpravo k jihu a po zelené [...]

Číst více | Počet komentářů: 2653 | Přidat komentář

Hradiště Líšeň

Obec: Brno – Líšeň

Správní obvod: Brno
Mapa: KČT 86 E-1
GPS: X 36 24 952, Y 54 55 365
Poloha: Staré Zámky – na výrazné ostrožně nad údolím potoka Říčky (dnes vodní nádrže Pod Hrádkem) a úzkou roklí bezejmenné vodoteče na jižní straně, asi 1,5 km severovýchodně od středu obce Líšeň.

Přístup: Ze středu městské části Líšeň silnicí č. 373 na sever, na okraji obce u hřbitova odbočit vpravo [...]

Číst více | Počet komentářů: 2050 | Přidat komentář

Hradiště Katovice

Obec: Katovice

Správní obvod: Strakonice
Mapa: KČT 68 B-4
GPS: X 34 13 738, Y 54 61 670
Poloha: Kněží (Katovická) hora – na vrcholu zalesněného protáhlého kopce nad levým břehem řeky Otavy při soutoku s Březovým potokem, asi 1,5 km severozápadně od obce Katovice.

Přístup: Z obce Katovice na severozápad silnicí směrem na Střelské Hoštice, asi 0,5 km od okraje obce odbočit vlevo k západu na polní cestu, po [...]

Číst více | Počet komentářů: 2056 | Přidat komentář

Hradiště Soběslav

Obec: Soběslav

Správní obvod: Soběslav
Mapa: KČT 76 B-3
GPS: X 34 77 810, Y 54 59 415
Poloha: Svákov – na zalesněném ostrožnovitém návrší nad levým břehem Lužnice a jejím soutokem s bezejmennou vodotečí, asi 2 km severozápadně od centra Soběslavi.

Přístup: Z centra Soběslavi na západ po žluté zn. (silnicí ze Soběslavi do Bechyně, za mostem přes Lužnici odbočit vpravo na polní cestu a podél řeky k úpatí [...]

Číst více | Počet komentářů: 2038 | Přidat komentář

Hradiště Chřešťovice

Obec: Albrechtice nad Vltavou

Správní obvod: Písek
Mapa: KČT 71 B-4
GPS: X 34 48 914, Y 54 67 144
Poloha: Svatý Jan (Na poušti) – na zčásti zalesněné ostrožně nad levým břehem Vltavy vzduté Orlickou přehradou, při soutoku s Chřešťovickým potokem (Kozínem), asi 1 km severně od obce Chřešťovice.

Přístup: Z obce Chřešťovice na severoseverovýchod po modré zn.

Popis: Patrně dvojdílné hradiště na ploše asi 2 ha, [...]

Číst více | Počet komentářů: 2574 | Přidat komentář

Hradiště Královice

Obec: Praha – Královice

Správní obvod: Praha 22
Mapa: KČT 37 B-3
GPS: X 34 73 780, Y 55 45 984
Poloha: U sv. Markéty – na výrazné ostrožně obtékané potokem Rokytka, nad jeho pravým břehem, asi 1 km severně od obce Královice.

Přístup: Z obce Královice silnicí směrem na Sibřinu, na konci zástavby před pravotočivou zatáčkou vlevo na severozápad silničkou až ke kostelu. Nebo z Královic po červené zn. [...]

Číst více | Počet komentářů: 2038 | Přidat komentář

Hradiště Dolní Liboc

Obec: DOLNÍ LIBOC

Správní obvod: Praha 6
Mapa: KČT 36 A-4
GPS: X X 34 51 550, Y 55 51 927
Poloha: Divoká Šárka, Na hradištích, Vanžov – na mohutném skalnatém terénním bloku návrší Džbán nad údolím Šáreckého potoka, asi 1 km severně od městské části Dolní Liboc.

Přístup: Od konečné stanice tramvají (a parkoviště) Divoká Šárka na sever po červené zn. do údolí a z něj vzhůru na protilehlé [...]

Číst více | Počet komentářů: 2084 | Přidat komentář

Živa

O bohyni jménem Živa, nebo též zkomoleně Siva, se zmiňuje ve 12. století německý mnich Helmold ve své knize „Kněze Helmolda slovanská kronika“. Setkal se s jejím uctíváním u Polabanů, posledních Slovanů, kteří si ještě v té době zachovali víru svých dědů. Poslední jejich bašta, Arkona na Rujáně, padla 15. června 1168 po téměř měsíčním obléháním dánským králem Valdemarem.

O jejím významu se ovšem Helmold nijak [...]

Číst více | Počet komentářů: 2149 | Přidat komentář