Články

Velkomoravské písemnictví

Velkomoravské písemnictví velice úzce souvisí s šířením křesťanského náboženství. Znalost čtení a psaní tehdy bývala výsadou kněží. I samotný kníže býval negramotný.
Nejstarším prokazatelným dokladem velkomoravské vzdělanosti jsou stily – tyčinkovitá pisátka, na jednom konci zahrocená a na druhém s ploškou, kterými se psalo do voskových destiček. Výhodou takového psaní byla možnost opakovaného použití voskové destičky – když byla destička popsaná, plochou staranou stilu bylo možné [...]

Číst více | Počet komentářů: 1966 | Přidat komentář

Hradiště Křenov – Mařín

Obec: Křenov

Správní obvod: Moravská Třebová
Mapa: KČT 50 C-3
GPS: X 36 19 026, Y 55 05 910
Poloha: Křenovské (Mařínské) hradisko, V šancích – na zčásti zalesněném návrší nad údolím Malonínského potoka, asi 1,5 km jihovýchodně od obce Křenov, západně nad osadou Mařín.
Přístup: Ze silnice Křenov – Zadní Arnoštov odbočit nenápadnou silničkou do osady Mařín, od konce silničky na severozápadním okraji osady pokračovat podél posledního stavení na [...]

Číst více | Počet komentářů: 2131 | Přidat komentář

Hradiště Podobora

Obec: Chotěbuz

Správní obvod: Český Těšín
Mapa: KČT 61-62 C-7
GPS: X 37 58 609, Y 55 23 506
Poloha: Starý Těšín – na zčásti zalesněném ostrožnovitém východním výběžku návrší Obora (Loucký les), nad levým břehem řeky Olše, asi 2,5 km severovýchodně od obce Chotěbuz.
Přístup: Z obce Podobora (železniční zastávky Chotěbuz) na severozápad po silnici, na křižovatce tvaru V pokračovat levou cestou, asi po 200 m u transformátoru odbočit [...]

Číst více | Počet komentářů: 2126 | Přidat komentář

Hradiště Kal

Obec: Pecka

Správní obvod: Nová Paka
Mapa: KČT 23 B-2
GPS: X 35 44 760, Y 55 91 020
Poloha: Valy (Vala), Hradiště – na výrazném zalesněném návrší se dvěma vrcholy, nad soutokem potoka Bystřice (Bystrý) s jeho pravobřežním bezejmenným přítokem, asi 2 km jižně od obce Kal.
Přístup: Z obce Kal po zelené zn. na jih silnicí Kal – Vidoň, v její zatáčce dále po zelené zn. polní cestou [...]

Číst více | Počet komentářů: 2492 | Přidat komentář

Hradiště Češov

Obec: Češov

Správní obvod: Jičín
Mapa: KČT 18 B-5
GPS: X 35 24 880, Y 55 77 757
Poloha: Češovské valy (Hradiště) – na mírném zalesněném návrší asi 1 km jihozápadně od obce Češov.
Přístup: Ze středu obce Češov ulicí na západ, na okraji obce polní cestou na jihozápad.

Popis: Rozsáhlé a složité opevnění tvořené zřejmě nejmohutněji zachovanými valy a příkopy v Čechách, na celkové ploše asi 48 [...]

Číst více | Počet komentářů: 2086 | Přidat komentář

Hradiště Ostroměř

Obec: Ostroměř

Správní obvod: Hořice
Mapa: KČT 23 C-1, C-2
GPS: X 35 39 786, Y 55 83 243
Poloha: Hradištko, Na zámkách – na výrazné široké zalesněné ostrožně obtékané říčkou Javorkou, asi 0,5 km severovýchodně od obce Ostroměř.
Přístup: Z obce Ostroměř na severovýchod po modré a zelené zn.

Popis: Rozsáhlé hradiště rozlohy asi 30 ha, chráněné dvěma liniemi mohutných příčných valů s příkopy a zčásti zachovaným [...]

Číst více | Počet komentářů: 2000 | Přidat komentář

Hradiště Záhořice (Vladař)

Obec: Žlutice

Správní obvod: Karlovy Vary
Mapa: KČT 30 B-3
GPS: X 33 72 192, Y 55 51 265
Poloha: Vladař – na výrazném mohutném kopci typu stolové hory, nad údolím řeky Střely, asi 3 km jihovýchodně od města Žlutice.
Přístup: Z osady Vladařice na severozápad po červené zn. nebo z jejího opačného konce ze Žlutic (a osady Záhořice) na jihovýchod a odbočkou svahem na vrcholovou plošinu.

Popis: [...]

Číst více | Počet komentářů: 1955 | Přidat komentář

Hradiště Znojmo (Znojem)

Obec: Znojmo

Správní obvod: Znojmo
Mapa: KČT 81 B-6, 82 B-6
GPS: X 35 76 051, Y 54 14 531
Poloha: Hradiště sv. Hypolita (Pöltenberg) – na široké ostrožně nad soutokem řeky Dyje s potokem Gránice (Hradnice) a Pivovarským potokem (dnes nad vodní nádrží Znojmo), v zastavěné městské části Znojmo – Hradiště, asi 1 km západně od historického centra města Znojma.
Přístup: a) Silnicí od západu přes obec Mašovice; b) [...]

Číst více | Počet komentářů: 2529 | Přidat komentář

Hradiště Dolní Věstonice

Obec: Dolní Věstonice

Správní obvod: Mikulov
Mapa: KČT 88 A-3
GPS: X 36 20 736, Y 54 18 981
Poloha: Vysoká zahrada – na zčásti zalesněné mírné vyvýšenině v záplavovém území řeky Dyje, na levém břehu jejího bývalého koryta, dnes při hrázi novomlýnské vodní nádrže, při severním okraji obce Dolní Věstonice.
Přístup: Z obce Dolní Věstonice na sever po červené zn. a silnicí směrem na Strachotín, za mostem přes původní [...]

Číst více | Počet komentářů: 2222 | Přidat komentář

Hradiště Mikulčice

Obec: Mikulčice

Správní obvod: Hodonín
Mapa: KČT 91 D-2
GPS: X 36 53 360, Y 54 10 121
Poloha: Valy – na mírném návrší v nivě řeky Moravy, na jejím pravém břehu, asi 3 km jihovýchodně od obce Mikulčice.
Přístup: Ze středu obce Mikulčice silnicí na jihovýchod přes říčku Kyjovku a dále až na parkoviště přímo v areálu hradiště. Nebo z obce Mikulčice na severovýchod a dále na východ a [...]

Číst více | Počet komentářů: 2364 | Přidat komentář