Články

Posvícení

Po žních, v čase podzimní rovnodennosti, je slaveno posvícení, veliký svátek čistě pohanského původu, na poděkování boží úrody. Na Moravě se posvícení nazývá „hody“. Bývá doprovázeno stínáním kohouta, což symbolizuje konec vlády slunečních božstev, která o tomto čase předávají klíče od nebes božstvům zimním. — zatím chybí podrobnější popis —

Číst více | Počet komentářů: 42 | Přidat komentář

Postřižiny

Po narození, za obřadných rituálů, dostalo dítě jméno, obvykle shodné se jménem některého z božstev. V jeho sedmém roce byly slaveny postřižiny. Chlapcům byly ostříhány vlasy, což znamenalo oběť bohům na usmíření a prosbu o další ochranu.— zatím chybí podrobnější popis —

Číst více | Počet komentářů: 2331 | Přidat komentář

Kresi, kupadla, Vajano

Od 21. do 24.června, dne letního slunovratu, už všechna světelná božstva naplnila svou moc. Slunci, trůnícímu v lesku a slávě, byly na jeho počest zapalovány tzv. svatojánské ohně. U Jihoslovanů se nazývaly „kresi“, od čehož je odvozen i název měsíce června „Kresnik“. V Dalmácii se zapálený oheň nazývá „Ljetská Koleda“, na rozdíl od „Zimské Koledy“ o zimním slunovratu. Ljetská koleda byla zapalována na určitém místě [...]

Číst více | Počet komentářů: 3862 | Přidat komentář

Letnice, zelené svátky, turice, rusadla

V Čechách a na Moravě se večer o svátku letnic ze všech stran ozývalo silné práskání bičů pastýřů, kteří poháněli svá stáda z pastvy domů. Všeobecně se tradovalo, že takto jsou zaháněni škodliví duchové.Polsky se letnice nazývají „zelenými svátky“. Lidé dávali do svých příbytků
zelené ratolesti, na Moravě bývalo zvykem stavět o letnicích před okna lipové
větve, které měly chránit před očarováním.

V Haliči a na Slovensku [...]

Číst více | Počet komentářů: 2469 | Přidat komentář

Stavění májů

V měsíci květnu zasazovali staří Slované tzv. máje, což byly břízky nebo smrčky, zbavené větví, jakási replika světového sloupu, podpírajícího v místě Polárky nebe. Jejich kůra byla oloupána až po vrchol, který zůstal zelený. Máje se stavěly doprostřed dědiny, nebo také před domy, v nichž byla děvčata na vdávání.V křesťanství se stavění májů zakazovalo jako zvyk pohanský. Tento rituál je zcela totožný se stavěním křížového [...]

Číst více | Počet komentářů: 15 | Přidat komentář

Vánoce – světlé svátky

Vánoce znamenají svým slovním významem: „vá-noce“ světlé, posvátné noci. Jejich název pochází z pohanských dob, kdy byly svěceny jako nejtajemnější a nejslavnější svátky. Dle víry předků staré slunce v tu dobu dokonávalo a nové se rodilo. Staré jihoslovanské říkadlo to potvrzuje: „Ptali se vlka, kdy je největší zima a on odpověděl: když se slunce rodí.“

To, že vánoce byly slaveny [...]

Číst více | Počet komentářů: 1916 | Přidat komentář

Ježibaba

Zimní běs vzdušného živlu. Až do dnešních dnů se objevuje v pohádkách a mýtech ve všech slovanských státech pod názvy: Jaga Baba, Jedži Baba, Jendži Baba, Jedza, Jedzyna, Jezinka, Baba jaha, Jehera, Baba Iha. Lidé si ji představují jako odpornou a vyhublou lidožravou stařenu s dlouhou bradou a rozcuchanými vlasy. Ježibaba bydlí v hustém lese v chaloupce na stračí nebo kuří noze, [...]

Číst více | Počet komentářů: 2060 | Přidat komentář

LešijLešij, nebo Lesovik či Lesje, je pán lesa. Podle legend se často zjevuje jako sedlák bez opasku nebo s opačně obutými botami. Někdy mívá křídla, ocas, kopyta a je pokrytý černou srstí. Může se objevit i v podobě zajíce, vlka, medvěda, prasete, koně, kohouta, hořícího stromu, nebo jako muchomůrka. Při chůzi v lidské podobě [...]

Číst více | Počet komentářů: 2092 | Přidat komentář

VodníkVeškeré vodstvo bylo oživeno mytickými bytostmi, nad nimiž vládl vodní duch, představovaný v našich krajích pod jménem Vodník. U Rusů byl nazýván Vodjanik, Vodovik, Děduška vodjanoj, v Lužicích Vodny muž, Slovinci mu říkali Povodni, Vodeni, Polabané Vodha, Voda, Vodan, Voden bog.

Vodník byl známým vládcem s velikou mocí ve své [...]

Číst více | Počet komentářů: 3227 | Přidat komentář

Víla

Víly, jako představitelky vzdušných živlových bytostí, splývají v mnoha ohledech s rusalkami. Obývají pustiny a někdy také oblaka. Zjevovaly se většinou jako překrásné panny s dlouhými vlajícími vlasy. Přetrhnutí jediného vlasu mohlo vílu zabít, případně ji proměnit v lidskou bytost.
Jejich těla jsou bílá a lehounká. Jsou oděny do bílých, jemných šatů, tenkých
jako pavučina a průsvitných. Někdy se jim připisovala i křídla, [...]

Číst více | Počet komentářů: 147 | Přidat komentář