Hradiště Podobora

Obec: Chotěbuz

Správní obvod: Český Těšín
Mapa: KČT 61-62 C-7
GPS: X 37 58 609, Y 55 23 506
Poloha: Starý Těšín – na zčásti zalesněném ostrožnovitém východním výběžku návrší Obora (Loucký les), nad levým břehem řeky Olše, asi 2,5 km severovýchodně od obce Chotěbuz.
Přístup: Z obce Podobora (železniční zastávky Chotěbuz) na severozápad po silnici, na křižovatce tvaru V pokračovat levou cestou, asi po 200 m u transformátoru odbočit ze silnice vlevo k západu na cestu vedoucí k mostku přes potok Loucká Mlýnka a dále na západ stoupající strží na návrší. Nebo z obce Albrechtice (osady Pardubice) na východ po zelené zn., od hájovny Obora lesní cestou vedoucí průsekem na severovýchod.

Popis: Trojdílné hradiště rozlohy asi 2 ha, s akropolí na severní a dvěma předhradími na jižní straně areálu, přirozeně chráněné od východu a severu strmým svahem nad údolím řeky Olše. Akropole rozlohy asi 0,5 ha je opevněna na přístupné jihozápadní straně mohutným příčným valem a příkopem, jihozápadní část obvodu vnitřního předhradí chránil také dodnes výrazně dochovaný obloukovitý val a příkop. Vnější předhradí opevňoval další val obloukovité linie na západní a jižní straně. Při výzkumu hradiště byl mj. objeven patrně kultovní dřevěný objekt a stopy po železářské výrobě. Poloha opevněna již v pozdní době bronzové a osídlena až po mladší dobu halštatskou, slovanské hradiště spojené spíše s vývojem v polském Slezsku vybudováno v pol. 8. stol. ke kontrole ústí Moravské brány, zničeno koncem 9. stol. patrně v souvislosti s tažením velkomoravského knížete Svatopluka proti malopolským Vislanům, obnoveno ve 2. pol. 10. stol. a zaniklo postupně kolem pol. 11. stol.

Zajímavost: K lokalitě se vztahuje v rámci ČR jedno málo známé novodobé prvenství, avšak s významnými důsledky – roku 2001 začala výstavba rozsáhlé repliky části bývalého hradiště, hradby akropole se vstupní bránou, přímo na místě terénních reliktů původní hradby. Znamená to průlom do dosavadní praxe zásadního odmítání replikačních pokusů v areálech archeologických památek tohoto druhu (v zahraničí již léta úspěšně používaných v podobě tzv. archeoparků).


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>