Hradiště Kal

Obec: Pecka

Správní obvod: Nová Paka
Mapa: KČT 23 B-2
GPS: X 35 44 760, Y 55 91 020
Poloha: Valy (Vala), Hradiště – na výrazném zalesněném návrší se dvěma vrcholy, nad soutokem potoka Bystřice (Bystrý) s jeho pravobřežním bezejmenným přítokem, asi 2 km jižně od obce Kal.
Přístup: Z obce Kal po zelené zn. na jih silnicí Kal – Vidoň, v její zatáčce dále po zelené zn. polní cestou na jih na návrší, přes polohu Hradiště k vyššímu vrcholu. Nebo z obce Vřesník po zelené zn. na sever svahem k vrcholu s hradištěm.

Popis: Rozsáhlé vícedílné hradiště dosahující rozlohy až 33 ha, původně opevněné po celém obvodu, s hlavním vstupem na západní straně sedla mezi oběma vrcholy. Vnitřní část (akropole) o rozloze asi 7 ha, rozkládající se na oválné plošině vyššího jižního vrcholu, ze tří stran chrání strmé svahy a zbytky obvodového valu. Na severní přístupné straně je opevněna dvojitou valovou linií s příkopy, původem pravěkou, zhruba uprostřed se vstupem. Vnitřní val byl ve starší době hradištní přebudován. Na jihozápadní straně akropole se nachází zvýšená plošina neznámého účelu a stáří. Na jihovýchodní straně je patrná neopevněná plocha v podobě opyše, situovaná vně obvodového valu, taktéž neznámé funkce. Možné vnitřní členění akropole naznačuje příčná terénní vlna. Na nižším severním vrcholu v poloze Hradiště se patrně rozkládalo předhradí. Pozůstatky dvojité linie opevnění se dochovaly v jeho západní části. První fáze opevnění hradiště pochází z mladší doby bronzové, nálezy dokládají osídlení polohy již v eneolitu, také v době halštatské a laténské. Slovanské hradiště vzniklo již v 1. třetině 8. stol. zřejmě k ochraně komunikace překračující pohraniční hory do Kladska nebo z důvodu výskytu mědi a stříbra v okolí (název obce Kal poprvé uvedený r. 1338 zřejmě souvisel s těžbou stříbra). Množství kovových předmětů, hlavně hrotů šípů, dokládá násilný zánik hradiště v závěru 8. stol. Jeho funkci poté převzalo hradiště v Holovousech.

Zajímavost: Hradiště zaujímá zvláštní postavení mezi českými hradišti svou výrazně na sever vysunutou polohou v podhůří Krkonoš. Při výzkumu zde byl nalezen větší počet předmětů avarského původu (litá bronzová kování), což je třetí největší koncentrace v Čechách, po hradištích Rubínu u Podbořan a Praze – Dolní Liboci. Zajímavý je také objev dřevěného roštu v tělese hradby, což by ukazovalo na jeho nejstarší použití v Čechách.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>