Hradiště Češov

Obec: Češov

Správní obvod: Jičín
Mapa: KČT 18 B-5
GPS: X 35 24 880, Y 55 77 757
Poloha: Češovské valy (Hradiště) – na mírném zalesněném návrší asi 1 km jihozápadně od obce Češov.
Přístup: Ze středu obce Češov ulicí na západ, na okraji obce polní cestou na jihozápad.

Popis: Rozsáhlé a složité opevnění tvořené zřejmě nejmohutněji zachovanými valy a příkopy v Čechách, na celkové ploše asi 48 ha. Areál obsahuje oválnou vnitřní část opevněnou valem druhé linie, s menší plochou na jihozápadní straně opevněnou obloukovitým valem třetí linie, na východě zhruba obdélníkovou vnější část opevněnou valem první linie, a na západě zvlášť opevněný trojúhelníkový výběžek s prameništěm (možná místem náboženského kultu). Původní vstupy do vnitřní části vedly dvěma dochovanými klešťovitými branami na severní a východní straně, a třetí branou odlišného typu na západní straně. Vstupy do vnější části byly dva – v severovýchodním (dnes zničeném) nároží a v jihovýchodní části valového opevnění první linie. Ostatní dnešní vstupy jsou novodobé, stejně jako stopy „vnitřního dělení“ vnitřní části (zemědělské, lesnické a odvodňovací úpravy). Původ a charakter opevnění byl objasněn teprve nedávno: Obvodové opevnění vnitřní části je v jádru pravěké – z pozdní doby bronzové, upravené v pozdní době halštatské, využité v době laténské, obnovené Slovany na konci 10. stol., a výrazně upravené (navýšené) v období třicetileté války (kromě západní linie). Vnější opevnění je novostavbou taktéž z období třicetileté války, včetně ohrazení prameniště na západě.

Zajímavost: V jižním a jihovýchodním sousedství hradiště se nachází poničená mohylová pohřebiště a dvě obdélné vyvýšeniny, postavení dělostřeleckých baterií z třicetileté války, tzv. reduty. Severně od hradiště byly leteckým snímkováním objeveny stopy obdélníkového ohrazení, zřejmě husitského ležení. Při severním vstupu do vnitřní části hradiště postaven r. 1929 kamenný pomník myslivce Svobody z Jiráskova románu Temno.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>