Hradiště Ostroměř

Obec: Ostroměř

Správní obvod: Hořice
Mapa: KČT 23 C-1, C-2
GPS: X 35 39 786, Y 55 83 243
Poloha: Hradištko, Na zámkách – na výrazné široké zalesněné ostrožně obtékané říčkou Javorkou, asi 0,5 km severovýchodně od obce Ostroměř.
Přístup: Z obce Ostroměř na severovýchod po modré a zelené zn.

Popis: Rozsáhlé hradiště rozlohy asi 30 ha, chráněné dvěma liniemi mohutných příčných valů s příkopy a zčásti zachovaným obvodovým opevněním. Vnější a vnitřní val vymezují plochu předhradí, při jižním okraji zčásti zastavěnou barokním hospodářským dvorem Hradištko (původně renesanční tvrz). Akropole rozlohy asi 2 ha v severovýchodní části areálu obsahovala samostatně opevněný velmožský dvorec představitele slavníkovského kmene Charvátů, později nahrazený přemyslovským hrádkem. Jižní část tělesa vnitřního valu je narušena stavbou malé usedlosti a novodobým objektem vodárenského zařízení. Plocha hradiště, zejména akropole, je silně poškozena lomy a býv. cihelnou (střelnice). Hradiště vzniklo po polovině 9. stol., bylo zničeno v souvislosti s pádem slavníkovské moci na konci 10. stol., obnoveno v menším rozsahu (na akropoli) Přemyslovci. Zaniklo patrně v důsledku polského vpádu do Čech r. 1110.

Zajímavost: V místní cihelně byl r. 1903 nalezen poklad 415 stříbrných denárů z konce 10. stol.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>