Hradiště Břeclav – Pohansko (Lovětín)

Obec: Břeclav

Správní obvod: Břeclav
Mapa: KČT 88 C-6
GPS: X 36 39 563, Y 54 01 260
Poloha: Pohansko, Lauentenburg, Lovětín – v říční nivě poblíž soutoku řek Dyje a Moravy, při levém břehu Dyje na loukách mezi lužními lesy v oplocené oboře, asi 3 km jižně od Břeclavi.
Přístup: Ze středu města Břeclav silnicí směrem na Lanžhot, na jihovýchodním okraji města odbočit vpravo k jihu a po zelené zn. silničkou skrz bránu oplocení obory až k zámečku Pohansko (od brány je vjezd vozidlům do obory zakázán).

Popis: Významné nížinné hradiště původně chráněné říčními rameny, ležící uprostřed rozsáhlé sídlištní aglomerace vojenského charakteru o celkové rozloze asi 100 ha, vybudované k ochraně jižní hranice velkomoravské říše. Centrální část (A) oválného půdorysu rozlohy asi 28 ha byla opevněna zachovaným obvodovým valem a příkopem. V jejím severozápadním prostoru vznikl v 1. pol. 9. stol. palisádou samostatně opevněný velmožský dvorec o rozloze asi 1 ha. Kromě obytných a hospodářských staveb obsahoval zděný kostel a rozsáhlé pohřebiště, patrně na místě původní pohanské svatyně, která byla znovu obnovena v jižním prostoru hradiště po zániku křesťanského kostela v pol. 10. stol. V severovýchodním prostoru se rozkládal řemeslnický areál. K centrální části hradiště přiléhala dvě hustě osídlená předhradí. Severovýchodní (B) mělo hospodářskou a obytnou funkci, jihozápadní (C) obsahovalo řemeslnické příbytky a osadu početné ozbrojené družiny. Na obou předhradích se nalézala i kostrová pohřebiště, stejně jako v centrální části s bohatou hrobovou výbavou. Poloha osídlena od časného slovanského období do mladší doby hradištní – od 6. do 8. stol. nehrazená osada se žárovým pohřebištěm, od poč. 9. stol. do pol. 10. stol. opevněné hradiště s rozsáhlým zázemím.

Zajímavost: Na jihozápadním okraji hradiště byl v letech 1810-12 postaven pro knížete Liechtenštejna empírový lovecký zámeček Pohansko, součást lednicko-valtického areálu chráněného UNESCO. Uvnitř je instalována zajímavá expozice Městského muzea a galerie Břeclav o archeologickém výzkumu zdejšího hradiště. V současnosti je péčí muzea v areálu hradiště postupně budován archeoskanzen, mj. i replika kultovního místa tvořeného dřevěnými idoly pohanských božstev. V okolí hradiště jsou obnoveny a zpřístupněny betonové pohraniční pevnůstky z r. 1938.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>