Hradiště Královice

Obec: Praha – Královice

Správní obvod: Praha 22
Mapa: KČT 37 B-3
GPS: X 34 73 780, Y 55 45 984
Poloha: U sv. Markéty – na výrazné ostrožně obtékané potokem Rokytka, nad jeho pravým břehem, asi 1 km severně od obce Královice.

Přístup: Z obce Královice silnicí směrem na Sibřinu, na konci zástavby před pravotočivou zatáčkou vlevo na severozápad silničkou až ke kostelu. Nebo z Královic po červené zn. na sever podél potoka Rokytka a na návrší.

Popis: Dvojdílné hradiště rozlohy asi 7,5 ha chráněné ze tří stran strmými srázy, velmi mohutně opevněné na přístupné východní straně vnějším obloukovitým valem a hlubokým příkopem. Vnitřní příčný val, v jižní části poškozený novodobou zástavbou, vymezuje akropoli s kostelem sv. Markéty a hřbitovem, původně raně gotickým s renesanční věží, stojícím patrně na místě staršího předchůdce. Nálezy z 11. až 12. stol., hradiště snad založeno již ve 2. pol. 10. stol. na ochranu stezky spojující Prahu s východními Čechami.

Zajímavost: Valy hradiště patří k nejmohutněji dochovaným opevněním tohoto typu v Čechách. V obci Královice na návrší v areálu hospodářského dvora zajímavá gotická věžovitá tvrz.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>