Dažbog (obsáhleji)

Slovanský bůh slunce, jeden z nejvýznamnějších a nejuctívanějších slovanských bohů. Důležitým zdrojem k tomuto bohovi jsou rovněž poznámky v slovanském překladu kroniky Jana Malaly (viz Svarog). Jeho jménem je zde přeložen řecký bůh Slunce Hélios. Je nazván slunce-carem a je označen jako syn Svaroga. Aféra Dažboga s Afroditou a Aresem je přejetá z Homéra a nemá souvislost se slovanskou mytologií.

O
Dažbogovi také častěji hovoří ruské prameny. Podle Nestorovi Povesti
vremennych let
byl roku 980 Dažbogův idol vztyčen společně s idolem
Peruna, Striboga, Chorse, Mokoše a Simargla knížetem Vladimírem v Kyjevě,
po Vladimírově pokřtění po osmi letech byl však společně s ostatními
zničen. V Slově o pluku Igorově z konce 12. století jsou pak ruští
Slované nazýváni „vnuky Dažbogovými“.
O
Dažbogovi máme i zmínky v novodobém jihoslovanském folklóru. Ze srbského
prostředí L. Niederle připomíná postavu zvanou Dabog, o němž se říká:

„Dabog car na zemi a Pán Bůh na nebesích.“  V tomto případě
byl však již Dažbog vlivem křesťanství ztotožněn s ďáblem, jako se to
stalo v českém prostředí s Velesem nebo na Slovensku s Perunem. O bohu
Dajbogovi vypráví i informátorka z makedonského Mariova (výsledek terénního
výzkumu z 90. let 20. století), která říká:„Od
otce vím o bohu Perunovi a o bohyni Moreně. Bohyně Morena – lidi zabíjí.
To, že se rodíme, nezpůsobuje bůh Perun, ale bůh Dajbog a bůh Dajbog nám
dává a bůh Perun dává lidem růst a bohyně Morena lidi bere, to znamená,
že umírají. A pak je svatý Aranďel zabíjí nožem, kopím. Pro dobytek byl
bůh Perun, jen ten, jen ten, jiný ne. Otec tak říkával, že byl i pro lidi,
a bůh Dajbog znamená, že dával lidi, a bůh Perun, aby rostl dobytek i lidé,
a bohyně Morena je brala. Lidem se zjevovala čas od času, plakala, procházela
se po vsích a po lukách. Prý tu zaplakala, a slyšeli ji v Prilepu. To znamená,
že když zapláče v Prilepu, tady ji uslyšíme. Tady na kopcích stála,
vysoko stála. A volala a ptala se: „Do kterého domu mám večer vstoupit,
kam mám přijít?“
Dajbog zde tedy vystupuje jako dárce narození, života.

Samo
Dažbogovo jméno má dva možné výklady. Jméno je jasně slovanského původu,
je složeno z praslovanských kořenů *dadj a *bogъ. Dadj
by potom bylo rozkazovacím způsobem slovesa dáti – dej a význam
by byl „dávající bůh“ nebo podle staršího významu „dárce
bohatství“, čemuž odpovídají i zprávy z Makedonie. Jiní však vykládají
první část z kořene *dag, jehož význam je žár, světlo. Zajímavé
je, že v polském prostředí se objevuje v polovině 14. století vlastní jméno

Daczbog, jakýsi polský dvořan se jmenoval Dadzbóg ještě v
17. století. Podobně jsou v Čechách 12.-13. století známa osobní jména
Perun a Bělbog. 

Z
uvedených informací vyplývá, že Dažbog byl slovanským bohem slunce. Jeho
kult byl rozšířen mezi východními a jižními Slovany a lze ho předpokládat
i u Slovanů západních. Dažbog byl synem a přímým následovníkem Svaroga,
boha nebes a světla. Jako slunce byl Dažbog nejpřednějším ze všech světelných
bohů. Stopy po silném slunečním kultu nalezneme u všech větvích Slovanů,
o zvláštní úctě prokazované slunci výmluvně hovoří i novodobý
slovanský folklór. Časté je i vyobrazení slunečního boha a sluneční
symboliky (kruh, svastika, paprsky) v slovanské lidové ornamentice.

Sluneční
kult byl také v minulosti předmětem dvou velkých svátků, zimního a letního
slunovratu. Na starý svátek zimního slunovratu, jehož nejstarší slovanské
označení bylo Kračun, navazují i křesťanské Vánoce. Podle
etnografických materiálů z různých období je při tomto svátku oslavováno
zrození Slunce, které je u jižních Slovanů nazýváno Božić (tedy
mladý bůh), jenž osvobodilo svět z temnoty a chaosu, darovalo život a
blahobyt. Při svátku letního slunovratu, připadající u Slovanů na den sv.
Jána (svatojánská noc), slunce dosahuje na obloze svého zenitu a jeho síla
vrcholí. Na celém slovanském areálu byla tato noc slavena rozděláváním
ohňů na vyvýšených místech. U východní Slovanů je tento svátek spojen
s obřadním koupáním a je nazýván Kupalo. Doložen je od 13. století.
V Čechách jsou koupadla přímo doložena v 15. století.

Dažbog
bývá  některými autory (Niederle, Váňa) ztotožňován s bohem Svarožicem.
Svarožic je taktéž považován za syna Svarogova podle koncovky -ic v
jeho jméně, která může označovat jméno syna po otci. V žádné památce
však není Svarožic jako Svarogův syn přímo jmenován. Také bývá Svarožic
vždy kladen do přímé souvislosti s ohněm a není nikdy s Dažbogem zaměňován.
Proto považujeme ztotožnění Dažboga se Svarožicem za neopodstatněné.

 

VÍTĚZSLAV

Literatura:

Afanasьjevъ A., Poetičeskija vozzrěnija
slavjanъ na prirodu I.-III. Moskva 1865-1869.
Čausidis, Nikos: Mitskite sliki na Južnite Sloveni. Skopje 1994.
Fasmer, Maks: Etimologičeskij slovar‘ russkogo jazyka. http://starling.rinet.ru/babelru.htm.
Niederle, Lubor: Život starých Slovanů II/I, Víra a náboženství. Praha 1924.
Pitro, Martin; Vokáč, Petr: Bohové dávných Slovanů. Praha 2002.
Profantovi, Naďa a Martin: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha 2000.
Rybakov, Boris Aleksandrovič: Jazyčestvo drevnich slavjan. Moskva 1981.
Váňa, Zdeněk: Svět slovanských bohů a démonů. Praha 1990.
Vražinovski, Tanas: Narodna mitologija na Makedoncite II. Skopje-Prilep 1998.

převzato z Rodné
víry


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>