Svarog

Svarog je nebeský tvůrce, bůh bohů, otec všech věcí i společenských zákonů. Je bohem ohně a nebeským kovářem, ukul Slunce a umístil je na obloze. Dal lidem znalost železa. Po stvoření světa (vesmíru) ustoupil do pozadí a setrvává v nečinnosti. Za svého nástupce ustanovil svého syna Svarožice, boha Slunce.

Jméno boha souvisí se staroindickým slovem svar – světlo, zářící, Slunce,
nebe. Dokladem o jeho uctívání je jednak slovanský překlad byzantské kroniky
Iaonna Malaly sepsaný v Bulharsku, kde Svarogovo jméno nahrazuje řeckého
Hefaista, potom ruské traktáty z 11. a 12. století. Na Svaroga upozorňují i
mnohé místní názvy: polabský Schwerin se původně nazýval Svarin, znám je i
pomořský Swarozyn a český Svaren. Svarogovo jméno se objevilo i na bulharských
nádobách z 12.-14. století.

Svarog a Semargl

Na počátku věků, kdy Svarog udeřil palicí do svatého kamene Alatyre, z jisker
vyprsknutých z kamene se zrodil bůh ohně Semargl a též všichni nebeští Ratiči –
bojovníci Svaroga.

Žhnoucí bůh ohně Semargl přichází v ohnivém vichru, očisťujícího od všeho zlého.
Sedí na koni se zlatou hřívou a stříbrnou srstí. Dým je jeho znamením a oheň
jeho koněm. Tam kde prošel na koni, zůstala jen černá spálená zem.

Svarogovým úderem se vzňal obrovský oheň, z kterého se zdvihl Boží vítr – tak se
zrodil bůh větru Stribog. On začal rozdýchávat obrovské plameny Svarogovy a
Semarglovy.

Velký Černý Had, zrozený ze Zemské kachny si usmyslel napodobit Svaroga.
Připlazil se k Alatyru a udeřil do něho palicí. Z toho úderu se po světe
rozletěli černé jiskry – tak se zrodili temné sily, démoni.

A tehdy Semargl přišel, aby bojoval s velkým Černým Hadem a s jeho bojovníky.
Ale neměl dost sil aby hada přemohl. Tehdy had ovinul Zem mlhou. Semargl
vystoupil do nebe za svým otcem Svarogem.

Černý Had potom přiletěl do Irije. Jazykem rozbil nebeskou bránu a vlezl do
síně, kde seděl na trůnu Svarog. Tehdy Svarog a Semargl uchopili obrovské
rozžhavené kleště a chytili jimi jazyk Černého Hada a vpletli ho na velké rádlo.
Potom tímto rádlem rozdělili Zem na království Jav (Dobra) a království Nav
(Zla). V Javi začal vládnout Svarog, v Navi – Černý Had.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>