Články

Klášťov – hora tajemná

Nejvyšší hora Vizovických vrchů (753 m n. m.) v poloze s pomístním názvem „Zámčisko“, opředená pověstmi, s doklady prastarého osídlení v podobě rozsáhlého výšinného hradiště.

Popis
Vrcholové partii Klášťova dominuje skalisko Čertův kámen na nejvyšším
bodě a studánka pod vrcholem. Po celém obvodu hradiska je patrný
kamenný val, který se na jižní straně neuzavírá prostor, ale podbíhá a
přesahuje opačný konec valu a tvoří tak jakousi bránu
krytou z boku oběma konci [...]

Číst více | Počet komentářů: 2200 | Přidat komentář

Rotunda svatého Michala ve Starém Městě

Rotunda svatého Michala se nacházela na území dnešního Starého Města v okrese Uherské Hradiště.

Část základů okrouhlé velkomoravské rotundy z 9. století byla objevena Vilémem Hrubým při archeologickém průzkumu vnitřní části pozdně románského římskokatolického farního kostela svatého Michaela archanděla v roce 1962 v hloubce pouhých 23 cm pod tehdejší úrovní dlažby. (Samotný sálový kostel pochází z 1. poloviny 13. století a nachází se uprostřed městského [...]

Číst více | Počet komentářů: 1930 | Přidat komentář

Veligrad

Málokterá lokalita vyvolala tolik diskuzí, sporů a protichůdných názorů o svém historickém významu, jako Staré Město s okolím, místní tradicí spojované odnepaměti se sídlem velkomoravských vládců a církevní metropolí Metodějova arcibiskupství. Mnoho badatelů se snažilo najít pod letitými nánosy skutečný stav problematiky, léty mnohdy přikrášlený. Diskuze a polemiky trvaly řadu desetiletí bez kloudného výsledku, neboť dříve nebylo možno opírat se o archeologii, a přetrvávaly prakticky [...]

Číst více | Počet komentářů: 2245 | Přidat komentář