Články

Základné šicie stehy pre potreby Slovanov

Tento článok slúži ako inšpirácia pre tých, ktorí si chcú ušiť slovanský ranostredoveký LH/OH odev. Z nášho územia nemáme z daného obdobia žiaden dochovaný nález textílie, ktorý by dokazoval použitie toho-ktorého stehu. Vychádzame preto zo starších i súdobých textilných nálezov z iných území. Vzhľadom na fakt, že základné typy šicích stehov sa nemenili v podstate od praveku až dodnes [...]

Číst více | Počet komentářů: 2193 | Přidat komentář

Základné vyšívacie stehy pre potreby Slovanov

V tomto článku sa budeme venovať niekoľkým najbežnejším vyšívacím stehom,
ktoré možno použiť pri zdobení living history odevov. Článok je pokračovaním
článku o šicích stehoch
a spoliehame sa na to, že čitateľ je s jeho obsahom a teda aj termínmi
oboznámený. Nezaoberáme sa tu jednotlivými druhmi výšiviek a tiež nepopisujeme, kedy sa ktorý steh používal. Vychádzame z toho, že čitateľ si samostatne [...]

Číst více | Počet komentářů: 2454 | Přidat komentář

Tkanie na hrebeni


Tkanie na hrebeni je veľmi stará textilná technika. Jej výsledným produktom je tkanica, tkaná páska, v minulosti používaná pre svoju dekoratívnosť ako ozdoba lemov tuník, opasok, remeň na tašku a pod. a pre svoju pevnosť ako rôzne popruhy, prípadne i časti konského postroja. Je veľmi pravdepodobné, že i starí Slovania túto techniku poznali a používali na [...]

Číst více | Počet komentářů: 2243 | Přidat komentář